Σήμερα

PDF Εκτύπωση
Τηλέφωνα Νοσοκομείου

Τηλ. Κέντρο 231-3312000
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
Διοίκηση     
Γραμματεία Διοικητή 2212 2313312212
Γραμματεία Διοικητή 2213 2313312213
Υποδιοικητής 2706 2313312706
Υποδιοικητής (FAX) 2823 2313312823
Συμβούλιο διοίκησης 2273 2313312273
Γραμματεία Δ.Σ. 2231 2313312231
Γραμματεία Δ.Σ. 2279 2313312279
Ιατρική Υπηρεσία     
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας 2262 2313312262
Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας 2232 2313312232
Γραμ. Επιστημονικού Συμβουλίου 2200 2313312200
Γραμ. Επιστημονικού Συμβουλίου (ΣΟΤΥ) (FAX) 2822 2313312822
Διοικητική Υπηρεσία     
Διοικητικός Διευθυντής 2210 2313312210
Διοικητικός Διευθυντής 2274 2313312274
Νοσηλευτική Υπηρεσία     
Διευθύνουσα         2025 2313312025
Διευθύνουσα         2265 2313312265
Τομεάρχισες Μαίες 2026 2313312026
Τομεάρχισες Μαίες 2063 2313312063
Τομεάρχισες Μαίες 2041 2313312041
Τομεάρχισες Αδελφές 2027 2313312027
Τομεάρχισες Αδελφές 2157 2313312157
Διεύθυνση Τεχνικού     
Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας 2855 2313312855
Γρ. Μελετών & Έργων Α` 2840 2313312840
Γρ. Μελετών & Έργων Β` 2841 2313312841
Γρ. Μελετών & Έργων Γ` 2842 2313312842
Υποδιεύθυνση Διοικητικού     
Υποδιευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας 2209 2313312209
Τμ. Προσωπικού    
Προϊστάμενος Τμημ. Προσωπικού 2204 2313312204
Γραφ.Προσωπικού (Τεχνικό-Νοσηλευτικό-Βοηθητικό) 2207 2313312207
Γραφ.Προσωπικού (Τεχνικό-Νοσηλευτικό-Βοηθητικό) 2242 2313312242
Γραφ.Προσωπικού (Διοικητικό-Ιατρικό-Παραϊατρικό) 2202 2313312202
Γραφ.Προσωπικού (Διοικητικό-Ιατρικό-Παραϊατρικό) 2708 2313312708
Τμ. Γραμματείας      
Προϊστάμενος Τμημ. Γραμματείας 2260 2313312260
Πρωτόκολλο 2208 2313312208
Κεντρικό Αρχείο 2098 2313312098
Κλητήρες 2203 2313312203
Γρ.  Ιατρικών  Βεβαιώσεων 2223 2313312223
Γρ. Ενσήμων 2215 2313312215
Γρ.Επικοινωνίας Πολίτη  2634 2313312634
Γραμματεία Ε.Ι.    
Προϊστάμενος Γραμ. Εξωτ. Ιατρείων 2016 2313312016
Εισιτήρια 2618 2313312618
Ραντεβού   1535
Απογευματινά Ραντεβού 2643 2313312643
Απογευματινά Ραντεβού 2644 2313312644
Γρ. Κίνησης Ασθενών    
Προϊστάμενος Γραφ.Κίνησης Ασθενών 2250 2313312250
Γρ. Κίνησης (FAX) 2298 2313312298
Θυρίδες  Εξυπηρέτησης   Α' 2251 2313312251
Θυρίδες  Εξυπηρέτησης   Β' 2252 2313312252
Θυρίδες  Εξυπηρέτησης   Γ' 2283 2313312283
Ταμείο Νοσηλίων 2253 2313312253
Γρ.  Νοσηλίων 2254 2313312254
Γρ. Νοσηλίων Ι.Κ.Α 2255 2313312255
Γρ. Νοσηλίων ΤΕΒΕ 2256 2313312256
Γρ.  Ελεγκτών 2257 2313312257
Γρ. Χρεωστών 2278 2313312278
Τμ. Κοινωνικής Υπηρεσίας    
Προϊσταμένη Κοινωνικής Υπηρεσίας 2305 2313312305
Κοινωνικοί Λειτουργοί 2309 2313312309
Τμ. Παραϊατρ. Επαγγ. (Τεχνολ.)    
Προϊστάμενος  Παρασκευαστών 2236 2313312236
Φυσικοθεραπευτήριο 2731 2313312731
Φυσικοθεραπευτήριο 2732 2313312732
Υποδιεύθυνση Οικονομικού    
Υποδιευθυντής Οικονομικού 2214 2313312214
Τμ. Οικονομικού     
Προϊστάμενος Οικονομικού Τμήματος 2221 2313312221
Ταμείο 2218 2313312218
Λογιστήριο 2222 2313312222
Γρ.  Προμηθειών   Α'   2217 2313312217
Γρ.  Προμηθειών   Β' 2229 2313312229
Γραμματεία Προμηθειών 2284 2313312284
Γρ.  Υλικού 2707 2313312707
Γρ.  Υλικού 2216 2313312216
Γρ. Παραγγελιών (FAX) 2261 2313312261
Γρ. Παραγγελιών Μη αναλ. Υλικού 2705 2313312705
Γρ.Παραγγελιών Υγ. Υλικού 2220 2313312220
Γρ.  Ενσήμων 2634 2313312634
Γρ. Χρηματικού 2219 2313312219
Γρ. Χρηματικού 2237 2313312237
Γρ.  Μισθοδοσίας   Α' 2224 2313312224
Γρ.  Μισθοδοσίας   Β' 2225 2313312225
Αποθήκη Τεχνικού Υλικού 2735 2313312735
Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού 2088 2313312088
Αποθήκη Αναλωσίμων 2089 2313312089
Αποθήκη Γραφ. Ύλης 2423 2313312423
Αίθουσα Διαγωνισμών 2263 2313312263
Πληροφορικής         
Προϊστάμενος Τμ. Πληροφορικής 2290 2313312290
Γρ.  Μηχανικού Η/Υ 2291 2313312291
Γρ.  Στατιστικής 2292 2313312292
Κεντρική Βιβλιοθήκη 2198 2313312198
Περιοδικό "ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ" 2674 2313312674
Τμήμα Επιστασίας     
Προϊστάμενος ΤΜ. Επιστασίας 2233 2313312233
Εργάτες / Μεταφορείς 2233 2313312233
Θυρωρείο (Κ. Καραμαν) 2800 2313312800
Θυρωρείο (Κων/πόλεως) 2801 2313312801
Θυρωρείο (Κτίριο Γ’) 2300 2313312300
Θυρωρείο (Κτίριο Δ’) 2433 2313312433
Προσωπικό Ασφαλείας 2730 2313312730
Τηλ. Κέντρο 2000 2313312000
Τμ. Διατροφής     
Προϊστάμενος  2084 2313312084
Μαγειρεία - Τραπεζαρία 2085 2313312085
Γρ. Διαιτολόγων 2086 2313312086
Γαλακτοκομείο 2197 2313312197
Μαγειρεία 2600 2313312600
Αρχιμάγειρας 2007 2313312007
Τμήμα Ιματισμού     
Προϊστάμενος ΤΜ. Ιματισμού 2289 2313312289
Ιματιοθήκη - Ραφείο 2288 2313312288
Πλυντήρια 2087 2313312087
Νοσηλευτική Υπηρεσία     
Νοσηλευτικές Ειδικότητες 2295 2313312295
Κεντρική Αποστείρωση 2390 2313312390
Κλιβανείς 2306 2313312306
Προισ.Νοσοκόμων 2626 2313312626
Ιατρική Υπηρεσία     
Επιτρ. Ενδονοσoκομιακών  Λοιμώξεων 2097 2313312097
Εργ. Ακτινοφυσικής 2766 2313312766
Φαρμακείο    
Δ/ντρια Φαρμακείου 2201 2313312201
Φαρμακείο 2206 2313312206
Φαρμακείο 2205 2313312205
Τμήμα Τεχνικού     
Προϊστάμενος Τεχν. Τμήματος 2845 2313312845
Υπεύθυνοι Συνεργείων Συντήρησης 2851 2313312851
Γρ. Εργοδηγών & Επιμετρήσεων 2843 2313312843
Συνεργείο Ηλεκτρολόγων 2301 2313312301
Συνεργείο Ηλεκτρολόγων 2302 2313312302
Συνεργείο Μηχαν/τών 2024 2313312024
Συνεργείο Υδραυλικών 2022 2313312022
Συνεργείο Συντηρητών Κτιρίων 2803 2313312803
Συνεργείο Ψυκτικών 2514 2313312514
Συνεργείο Ξυλουργών Α` 2021 2313312021
Συνεργείο Ξυλουργών Β` & Ελαιοχρωματιστών 2546 2313312546
Συνεργείο Ιατρ. Αερίων 2740 2313312740
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Α`) 2804 2313312804
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Γ`) 2553 2313312553
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Δ`) 2459 2313312459
Ελαιοχρωματιστές Α` Κτιρίου 2178 2313312178
Ξυλουργείο Γ` Κτιρίου 2324 2313312324
Εργ. Αλουμινοκ/ών 2303 2313312303
Τμ. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας      
Προϊστάμενος Βιοϊατρικής 2293 2313312293
Γραμματεία Βιοϊατρικής 2846 2313312846
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α` 2294 2313312294
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α` 2299 2313312299
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Β` 2266 2313312266
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Β` 2702 2313312702
Κατανεμητής ΟΤΕ 2015 2313312015
Εξωτερικά Ιατρεία Α` Κτιρίου (Επείγοντα)       
Προϊσταμένη Επειγόντων 2620 2313312620
Ρεσεψιόν εφημερίας 2632 2313312632
Παθολογικό Α` 2622 2313312622
Παθολογικό Β` 2623 2313312623
Χειρουργικό - εφημερίας 2627 2313312627
Χειρουργικό - Ν/Χ 2002 2313312002
Ορθοπαιδικό 2003 2313312003
Παιδοχειρουργικό 2629 2313312629
Παιδοχειρουργικό 2009 2313312009
Μικροβιολογικό (Εφημερείο) 2005 2313312005
Νευρολογικό 2625 2313312625
Βραχεία Νοσηλεία 2626 2313312626
Καρδιολογικό 2624 2313312624
Προϊστάμενη Μαιευτικών 2617 2313312617
Ακτινολογικό Εφημερείο 2006 2313312006
Μαιευτικά - Παραλαβή 2017 2313312017
Εξεταστήριο 2611 2313312611
Στάση Αδελφών 2633 2313312633
Εξωτερικά Ιατρεία Α` Κτιρίου (Τακτικά)    
Ακτινολογικό 2001 2313312001
Παθολογικό 2010 2313312010
Διαβητολογικό Ι 2001 2313312001
Διαβητολογικό ΙΙ 2631 2313312631
Διαβητολογικό ΙΙΙ 2616 2313312616
Ενδοκρινολογικό 2011 2313312011
Ενδοκρινολογικό  Ι 2621 2313312621
Ενδοκρινολογικό  ΙΙ 2012 2313312012
Νεφρολογικό / Γαστρεντερολογικό 2013 2313312013
Χειρουργικό - Αλλεργιολογικό 2630 2313312630
Αθηροσκλήρωσης 2102 2313312102
Ε.Ι. Δ` Παθ. 2604 2313312604
Τακτικό Ιατρ. Μαιευτ. 2613 2313312613
Μαιευτικά Β` 2614 2313312614
Γυναικολογικά Β` 2118 2313312118
Μαιευτικά Γ` + Δ’ 2612 2313312612
Γυναικολογικά - Τακτικά Γ’ + Δ’ 2018 2313312018
Εξωτερικά Ιατρεία Β` & Γ` Κτιρίου    
Προϊσταμένη 2280 2313312280
Καρδιολογικό 2395 2313312395
Ουρολογικό - Λιθοτριψίας 2296 2313312296
Νευρολογικό 2297 2313312297
Γηριατρικής 2286 2313312286
Χειρουργικό (Β2 Χειρ.) 2234 2313312234
Μεταμοσχεύσεων 2733 2313312733
Ανδρολογικό  2249 2313312249
Παθολογικό (Διαβητολογικό) 2396 2313312396
Καρδιολογικό. 2394 2313312394
Ουρολογικό (Κλινική) 2298 2313312298
Ορθοπαιδικό 2393 2313312393


Χειρουργικό (Α` Χειρ.) 2397 2313312397
Αλλεργιολογικό 2837 2313312837
Σ.Φ.Π.Κ. 2328 2313312328
Ω.Ρ.Λ. 2737 2313312737
Πνευμονολογικό 2282 2313312282
E.I. Β΄ Παθολογικής 2738 2313312738
E.I. Β΄ Παθολογικής 2739 2313312739
E.I. Αιμοληψίες 2524 2313312524
Ιατρείο Πόνου 2821 2313312821
Εξωτερικά Ιατρεία Δ` Κτιρίου      
Προϊσταμένη 2410 2313312410
Ε.Ι. Παιδιατρικά Τακτικά 2416 2313312416
Ογκολογικό / Μεσ. Αναιμίας 2411 2313312411
Εργαστήριο Γενετικής  2412 2313312412
Πνευμ. / Νεφρ. / Αναπν. / Αναπτ. 2413 2313312413
Ρευματ. / Καρδ. / Αναπν. / Αιματ. 2414 2313312414
Νευρ. / Νεογν. / Ανοσολ. / Ρευματ.  2415 2313312415
ECHO καρδιάς Παιδοψυχιατρικό  2469 2313312469
ECHO καρδιάς Παιδοψυχιατρικό  2421 2313312421
Εργαστήριο ανθρωπομετρικό 2489 2313312489
Εργαστήριο ανθρωπομετρικό 2741 2313312741
ΗΕΓ  Γ’ Π/Δ 2443 2313312443
Εξωτερικά Ιατρεία Οφθαλμολογικής      
Γενικό Οφθαλμολογικό 2834 2313312834
Παιδό - Οφθαλμολογικό 2836 2313312836
Βυθός 2836 2313312836
Εργαστήρια Ακτινοδιαγνωστικού Α` Κτιρίου      
Διευθυντής 2034 2313312034
Γραμματεία 2107 2313312107
Προϊσταμένη 2033 2313312033
Γρ. Ιατρών / Ρουτίνα / Μαστογρ. 2031 2313312031
Εργ. Υπερηχ/φίας 2032 2313312032
Αξονικός Τομογράφος (Παλιός) 2035 2313312035
Αξονικός Τομογράφος (Νέος) 2106 2313312106
Ψηφιακός Αγγειογράφος 2036 2313312036
Εργ. Οστεοπόρωσης 2168 2313312168
Εργαστήρια Ακτινοδιαγνωστικού Γ` Κτιρίου      
Διευθυντής 2316 2313312316
Προϊσταμένη 2317 2313312317
Γρ. Ιατρών 2318 2313312318
Εφημερείο 2315 2313312315
Υπερηχοτομογράφος 2319 2313312319
Μαγνητικός Τομ/φος 2518 2313312518
Γραφείο Ιατρών Μ.Τ. 2519 2313312519
Παιδοακτινολογικό Δ`     
Προϊσταμένη 2419 2313312419
Γρ. Ιατρών 2418 2313312418
Αιματολογικό Εργαστήριο       
Διευθυντής 2105 2313312105
Εργαστήριο 2054 2313312054
Εργαστήριο 2635 2313312635
Μικροβιολογικό Εργαστήριο Α    
Διευθυντής Μικρ/γικού 2050 2313312050
Διευθυντής Βιοχημικού 2653 2313312653
Εργαστήριο Καλλιεργειών 2051 2313312051
Βιοχημικό Εργαστήριο & Γρ. Επιμελητών 2052 2313312052
Βιοχημικό Εργαστήριο 2065 2313312065
Εφημερείο 2005 2313312005
Βιοχημικό & Γρ. Επιμελητών 2052 2313312052
Αποτελέσματα 2641 2313312641
Εργαστήριο Ηπατίτιδας 2654 2313312654
Πυρηνική Ιατρική    (ΑΠΘ)    
Διευθυντής 2091 2313312091
Προϊσταμένη 2090 2313312090
Γρ. Ιατρών 2642 2313312642
Γρ. Ιατρών 2042 2313312042
Γρ. Ιατρών 2092 2313312092
Γρ. Φυσικών 2093 2313312093
Αίθουσες Μετρήσεων 2094 2313312094
Γ’ Κάμερα 2668 2313312668
Γρ.Ιατρών 2042 2313312042
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο       
Διευθυντής 2046 2313312046
Γραμματεία / Εργαστήριο / Ειδικ. 2045 2313312045
Παρασκευαστήριο 2044 2313312044
Μακροσκοπικός Έλεγχος 2047 2313312047
Γρ. Ιατρών 2048 2313312048
Ανοσοϊστοχημεία 2638 2313312638
Ηλεκτρονικό Μικρ/πιο 2639 2313312639
Διάφορα Εργαστήρια     
Διευθυντής Κυτταρ/κού 2322 2313312322
Διευθυντής Κυτταρ/κού 2537 2313312537
Κυτταρολογικό (Εργαστήριο) 2538 2313312538
Ανοσολογικό - Ιστοσυμβατότητας 2056 2313312056
Ανοσολογικό - Κυτταρολογικό 2059 2313312059
Εργ.  Ιστοσυμβατότητας 2156 2313312156
Δεξαμενή Εθελοντών Μυελού Οστών 2650 2313312650
Δεξαμενή Εθελοντών Μυελού Οστών 2607 2313312607
Εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας 2663 2313312663
Διευθυντής Ιστοσυμβατότητας 2646 2313312646
Κέντρο Αιμοδοσίας       
Διευθυντής 2810 2313312810
Προϊσταμένη 2812 2313312812
Κίνηση 2811 2313312811
Γρ. Ιατρών 2815 2313312815
Εργαστήριο 2813 2313312813
Επισκέπτες 2814 2313312814
Εργ. Ιολογίας 2820 2313312820
Συμβατότητας 2818 2313312818
Πλασμαφαίρεση 2816 2313312816
Μ. Αναιμία 2819 2313312819
Ιστορικό (FAX) 2817 2313312817
Αναισθ/κα Τμήματα (Α΄- Β΄)     
Διευθυντής 2172 2313312172
Προϊσταμένη 2141 2313312141
Γρ. Ιατρών 2183 2313312183
Γρ. Ιατρών 2150 2313312150
Ιατρ. Αναισθ. & Αδελφ. Αναισθ.  2155 2313312155
Γραφείο Αναισθησιολόγων  4ου & 5ου  ορ. 2154 2313312154
Γρ. Ιατρών Αναισθ/γων 2152 2313312152
Εφημερείο  Αναισθ. 3ου 2176 2313312176
Αναισθ/κα Τμήματα (Γ΄- Δ΄)    
Διευθυντής 2368 2313312368
Προϊσταμένη 2369 2313312369
Γρ. Ιατρών 2365 2313312365
Εφημερείο 2367 2313312367
Διευθυντής 2304 2313312304
Ενδοκρινολογική Κλινική       
Διευθυντής 2037 2313312037
Προϊσταμένη 2039 2313312039
Γρ. Ιατρών 2269 2313312269
Γρ. Ιατρών 2038 2313312038
Β` Καρδιολογική Κλινική  (ΑΠΘ)     
Καθηγητής 2341 2313312341
Προϊσταμένη 2344 2313312344
Γρ. Αναπλ. & Επικ. Καθηγητών 2349 2313312349
Γρ. Ιατρών & Εφημερείο 2342 2313312342
Γρ. Ειδικευομένων & Εφημερείο 2343 2313312343
Τεστ κοπώσης 2517 2313312517
Β` Μαιευτική - Γυν/κή Κλινική  (ΑΠΘ)    
Καθηγητής 2130 2313312130
Γρ.Ιατρών 2658 2313312658
Γρ. Αναπληρωτών Καθηγητών 2131 2313312131
Γρ. Αναπληρωτών Καθηγητών 2111 2313312111
Γ` Μαιευτική - Γυναικ. Κλινική (ΑΠΘ)     
Δ/ντής—Καθηγητής 2120 2313312120
Γρ. Επίκ. Καθηγητών 2664 2313312664
Γραφείο Λεκτόρων 2666 2313312666
Γρ. Ιατρών 2143 2313312143
Γρ. Ειδικευομένων 2547 2313312547
Εφημερείο 2662 2313312662
Προϊσταμένη Κλινικής             2657 2313312657
Προϊσταμένη 2ης πτερ. 2144 2313312144
Προϊσταμένη Εμβρυομητρικού 2126 2313312126
Επιμελητές 2548 2313312548
Γρ. Ιατρών 2129 2313312129
Γρ. Ιατρών 2145 2313312145
Γρ. Ιατρών 2658 2313312658
  Εργ.  Ανδρολογικό                   2143 2313312143
Εφημερείο 2539 2313312539
Αίθουσα τοκετών 2125 2313312125
Παιδιατρικό (Νεογνά) 2123 2313312123
Μαίες 2121 2313312121
Δωμάτιο Θέσεων  2116 2313312116
Κουζίνα  2659 2313312659
Γρ. Προϊστάμενης  2124 2313312124
Γ` Μαιευτική - Γυναικ. Κλινική (Εργαστήρια)      
Ενδοκρινολ. / Γυναικολ. Εργαστήριο 2127 2313312127
Εργαστήριο Ραδιοανοσομετρήσεων 2128 2313312128
Εργαστήριο Υπερήχων 2142 2313312142
Εργαστήριο 2143 2313312143
Εφημερείο Ειδικευομ. (Γυναικών) 2147 2313312147
Εφημερείο Ειδικευομ. (Ανδρών) 2148 2313312148
Εφημερείο Επιμελητών 2149 2313312149
Εργαστήριο Κολποσκοπήσεων 2610 2313312610
 Γρ. Ιατρών 2165 2313312165
Δ` Μαιευτική - Γυναικ. Κλινική (ΑΠΘ)     
Δ/ντής - Καθηγητής 2140 2313312140
Γρ. Επίκ. Καθηγητών 2159 2313312159
Β`& Δ` Μαιευτική - Γυν/κή Κλινική (Θάλαμοι)   (ΑΠΘ)     
Προϊσταμένη Β` Μαιευτ. - Γυν. Κλινικής 2132 2313312132
Προϊσταμένη Δ` Μαιευτ. - Γυν. Κλινικής 2133 2313312133
Αίθουσα Τοκετών 2138 2313312138
Γρ. Ιατρών Αίθουσας Τοκετών 2177 2313312177
Εφημερείο Ιατρών 2135 2313312135
Εφημερείο Ιατρών 2136 2313312136
Β` & Δ` Μαιευτική - Γυν/κή Κλινική (Εργαστήρια)   (ΑΠΘ)     
Παιδιατρικό (Νεογνά) 2134 2313312134
Ορμονολογικό  2137 2313312137
Εργαστήριο Μαιευτικής 2636 2313312636
Εργαστήριο Κολποσκοπήσεων 2656 2313312656
Εργαστήριο Υπερήχων 2609 2313312609
Τμήμα Μεσογειακής Αναιμίας (ΕΣΥ) Δ’    
Προϊσταμένη 2453 2313312453
Γρ. Ιατρών 2452 2313312452
Κλινική Μεταμοσχεύσεων (ΑΠΘ) Α’    
Δ/ντής - Καθηγητής 2066 2313312066
Αναπληρωτής Καθηγητής 2270 2313312270
Προϊσταμένη 2167 2313312167
Γρ. Ιατρών & Εφημερείο 2068 2313312068
Αδελφές 2067 2313312067
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΕΣΥ)  Γ’    
Διευθυντής 2358 2313312358
Προϊσταμένη 2320 2313312320
Γρ. Ιατρών 2359 2313312359
Γρ. Ιατρών 2511 2313312511
Εφημερείο 2351 2313312351
Θάλαμος Νοσηλείας 2357 2313312357
Θάλαμος Νοσηλείας 2512 2313312512
Νεογνολογική Κλινική (ΕΣΥ)     
Διευθυντής 2190 2313312190
Προϊσταμένη 2192 2313312192
Εντατικής Νοσηλείας 2191 2313312191
Ε.Ι. Ιατρείο & Γρ. Ιατρών 2195 2313312195
Εργαστήριο 2193 2313312193
Κουνάκια 2173 2313312173
Νεογνολογική Κλινική (ΑΠΘ)     
Δ/ντής - Καθηγητής 2426 2313312426
Προϊσταμένη 2427 2313312427
Γρ. Ιατρών 2428 2313312428
Εργαστήριο & Εφημερείο 2429 2313312429
Εντατική Νεογνών 2407 2313312407
Νευρολογική Κλινική     
Διευθυντής 2226 2313312226
Προϊσταμένη 2227 2313312227
Γρ. Ιατρών & Εφημερείο 2228 2313312228
Ε.Ι. τακτικά 2297 2313312297
Εγκεφαλογράφος Νευρολογικής 2230 2313312230
Νευροχειρουργική Κλινική (ΑΠΘ)     
Διευθυντής - Καθηγητής 2331 2313312331
Γραμματεία 2333 2313312333
Προϊσταμένη 2330 2313312330
Γρ. Ιατρών 2332 2313312332
Εφημερείο 2334 2313312334
Αναπλ. Διευθυντής 2516 2313312516
Επίκουρος Καθηγητής 2556 2313312556
Νεφρολογική Κλινική / Τ.Ν.(ΑΠΘ)     
Καθηγητής 2384 2313312384
Γραμματεία 2382 2313312382
Γραφείο  Ειδικών 2649 2313312649
Γραφείο Ειδικευομένων 2030 2313312030
Προισταμένη 2029 2313312029
Προισταμένη                   2380 2313312380
Γρ. Ιατρών                     2381 2313312381
Ειδικευόμενοι 2529 2313312529
Μονάδα Τ.Ν. 2383 2313312383
Αποτελάσματα Ιατρ. Εξετ. 2530 2313312530
Τραπεζαρία Τ. Ν. 2532 2313312532
Σ.Φ.Κ.Π. 2328 2313312328
Εργαστήριο εξετάσεις 2509 2313312509
Ορθοπαιδική Κλινική (ΕΣΥ)     
Διευθυντής 2348 2313312348
Προϊσταμένη 2345 2313312345
Γρ. Ιατρών 2347 2313312347
Εφημερείο 2340 2313312340
Γρ. Ειδικευόμενων 2536 2313312536
Αδελφές 2346 2313312346
Γρ, Ιατρών 2545 2313312545
Ουρολογική Κλινική     
Διευθυντής 2377 2313312377
Γραμματεία 2378 2313312378
Προϊσταμένη 2326 2313312326
Γρ. Επιμελητών 2374 2313312374
Γρ. Επιμελητών 2307 2313312307
Εφημερείο Ακτινοδιαγν. & Ουρολογικής 2315 2313312315
Γρ. Ιατρών & Εφημερείο 2376 2313312376
Αδελφές 2375 2313312375
Οδοντιατρικό Τμήμα     
Διευθυντής 2522 2313312522
Οδοντίατροι 2321 2313312321
Οδοντίατροι 2308 2313312308
Οφθαλμολογική Κλινική     
Διευθυντής 2371 2313312371
Προϊσταμένη 2370 2313312370
Εφημερείο 2372 2313312372
Γρ. Επιμελητών 2533 2313312533
Γρ. Ιατρών 2534 2313312534
Γρ.Ιατρών 2521 2313312521
Α` Παθολογική Κλινική (ΕΣΥ)     
Διευθυντής 2352 2313312352
Προϊσταμένη 2513 2313312513
Γρ. Επιμελητών 2356 2313312356
Γρ. Ιατρών & Εφημερείο Ανδρών 2354 2313312354
Εφημερείο Γυναικών 2353 2313312353
Αδελφές 2355 2313312355
Β` Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ)      
Δ/ντής - Καθηγητής 2244 2313312244
Γραμματεία 2243 2313312243
Προϊσταμένη 2258 2313312258
Γρ. Ιατρών Α` Πτέρυγας 2246 2313312246
Γρ. Ιατρών Β` Πτέρυγας 2248 2313312248
Καρδιολογικό Εργ/ριο 2247 2313312247
Καρδιολογικό Εργ/ριο 2259 2313312259
Γαστρ/γιικό Εργ/ριο 2238 2313312238
Ανοσολογικό Εργαστήριο 2239 2313312239
Αιματολογικό Εργ/ριο 2287 2313312287
Υπερτασι/κό Εργ/ριο 2281 2313312281
Εφημερείο 2245 2313312245
Αδελφές Α` Πτέρυγας 2241 2313312241
Αδελφές Β` Πτέρυγας 2240 2313312240
Γρ.ειδ.Ιατ.Ηπατολόγων 2263 2313312263
Ανοσολ. - Ηπατ/κο εργ. 2275 2313312275
Εργαστήριο Λοιμώξεων     
Εργαστήριο Λοιμώξεων 2703 2313312703
Εργαστήριο Λοιμώξεων (Fax) 2704 2313312704
Δ` Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ) Α’    
Διευθυντής - Καθηγητής 2061 2313312061
 Καθηγητής 2103 2313312103
Προϊσταμένη 2672 2313312672
Προϊσταμένη 2060 2313312060
Αν.  Καθηγητής 2095 2313312095
Αν.  Καθηγητής 2096 2313312096
Κουζίνα 2673 2313312673
Αν. Καθηγητής 2601 2313312601
Γρ. Ιατρών 2164 2313312164
Γρ. Ιατρών  Β κτίριο 2671 2313312671
Ενδοσκοπικό Εργαστήριο 2062 2313312062
Γρ. Ιατρών Α κτίριο 2064 2313312064
Πνευμον/κό Εργ/ριο 2169 2313312169
Αιματολογικό Εργαστήριο 2608 2313312608
Β` Προπ. Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ)     
Διευθυντής - Καθηγητής    2070 2313312070
Γραμματεία Β’ Π.Π. 2071 2313312071
Γραμματεία Β’ Π.Π. 2028 2313312028
Καθηγητής Ενδοκρινολόγος  2115 2313312115
Καθηγητής Καρδιολόγος  2075 2313312075
Καθηγητής Καρδιολόγος  2083 2313312083
Αν. Καθηγητής Γασ/γος  2023 2313312023
Αν. Καθηγήτρια Αλλερ/ος 2736 2313312736
Αν. Καθηγήτρια Αιματολόγος 2069 2313312069
Αν. Καθηγητής Υπερτασιολόγος 2122 2313312122
Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας  2605 2313312605
Επ. Καθηγήτρια Υπερτασιολόγος 2113 2313312113
Αν. Δ/ντής ΕΣΥ Καρδιολόγος  2151 2313312151
Αν. Δ/ντής ΕΣΥ Παθολόγος 2606 2313312606
Αν. Δ/ντής ΕΣΥ Ρευματολόγος 2117 2313312117
Επιμελητής Β’ Διαβητολόγος 2631 2313312631
Επιμελητής Α’ Διαβητολόγος 2616 2313312616
Γρ. ειδ. ιατρών 2649 2313312649
Ε.Ι. Παθολογικό  2010 2313312010
Προϊστάμενη 2602 2313312602
Εργαστήρια Β’ Προπαιδευτικής Κλινικής Α.Π.Θ.    
Υπερτασιολογικό 2072 2313312072
Υπερτασιολογικό 2082 2313312082
Υπερτασιολογικό FAX 2637 2313312637
Αιματολογικό 2049 2313312049
Ενδοσκοπήσεις 2073 2313312073
Ιστοσυμβατότητας 2059 2313312059
Ισοτόπων 2058 2313312058
Ισοτόπων 2158 2313312158
Καρδιολογικό - Τεστ κόπωσης 2074 2313312074
Υπέρηχος- Holter 2108 2313312108
ΜΕΠ 2615 2313312615
ΜΕΠ 2076 2313312076
Βραχεία Νοσήλια 2657 2313312657
Γρ. Ιατρών Β’ πτέρυγας 2078 2313312078
Γρ. Ιατρών Γ’ πτέρυγας 2077 2313312077
Γρ. Ιατρών Γ’ πτέρυγας 2651 2313312651
Προϊσταμένη Β’ πτέργ. 2080 2313312080
Προϊσταμένη Β’ πτέργ. 2661 2313312661
Προϊσταμένη Γ΄ πτέργ. 2081 2313312081
Εφημερείο Γυναικών 2648 2313312648
Εφημερείο Γυναικών 2645 2313312645
Εφημερείο Ανδρών 2079 2313312079
Κουζίνα 2652 2313312652
Ειδικός Νεφρολόγος 2603 2313312603
Α` Παιδιατρική Κλινική (ΑΠΘ)     
Διευθυντής - Καθηγητής 2461 2313312461
Προϊσταμένη 2460 2313312460
Γρ. Αναπληρωτή Καθηγητή 2462 2313312462
Γρ. Αναπληρωτή Καθηγητή 2457 2313312457
Γρ. Επίκουρου Καθηγητή 2458 2313312458
Γρ. Επίκουρων Καθηγητών 2456 2313312456
Γρ. Ειδικευομένων 2464 2313312464
Θάλαμος Νεογνών 2465 2313312465
Εγκεφαλογράφος  2466 2313312466
Εργαστήριο Υπερήχων 2469 2313312469
Εργαστήριο Νευροφ/γίας 2471 2313312471
Χώρος Εργ. Αδελφών 2463 2313312463
Στάση Αδελφών 2485 2313312485
Εφημερείο 2467 2313312467
Γρ.Ιατρών 2409 2313312409
Γ` Παιδιατρική Κλινική (ΑΠΘ)     
Διευθυντής - Καθηγητής 2481 2313312481
Γρ. Επικ. Καθηγητών 2482 2313312482
Γρ. Επιμελητών 2483 2313312483
Γρ. Ειδικευομένων & Εφημερείο 2484 2313312484
Προϊσταμένη & Στάση Αδελφών 2480 2313312480
Προϊσταμένη & Στάση Αδελφών 2485 2313312485
Εργαστήριο Λοιμώξεων 2447 2313312447
Γρ. Ιατρών ΕΣΥ 2486 2313312486
Γρ. Επίκουρου Καθηγητή Καρδιολογίας 2482 2313312482
Γρ. Επίκουρου Καθηγητή Γαστρεντερολογίας 2488 2313312488
Εργαστήριο Ανθρωπομετρικό 2489 2313312489
Εργ. ΝευροφυσιολογίαςΕγκεφαλογράφος 2443 2313312443
Γρ.Ιατρών 2487 2313312487
Εργαστήρια Δ` Κτιρίου     
Π/Δ Λοιμωξεων 2444 2313312444
Π/Δ  Λοιμωξεων 2446 2313312446
Π/Δ Λοιμωξεων 2447 2313312447
Γενετικής  2455 2313312455
Βιοχημικό  2454 2313312454
Αιματολογικό  2451 2313312451
Ανοσοβιολογικό  2425 2313312425
Αναπνευστικό  2435 2313312435
Αναπνευστικό  2436 2313312436
Αλλεργιολογικό  2434 2313312434
Επιτροπή Λοιμώξεων 2450 2313312450
Γραφείο Λοιμώξεων 2704 2313312704
Γραφείο Λοιμώξεων 2703 2313312703
Παιδοψυχιατρική Κλινική (ΕΣΥ)     
Διευθυντής 2432 2313312432
Προϊσταμένη 2420 2313312420Παιδοψυχιατρικό 2379 2313312379
Εργοθεραπεία 2403 2313312403
Γρ. Ιατρών 2404 2313312404
Γρ. Ιατρών 2405 2313312405
Γρ. Ιατρών 2406 2313312406
Γρ. Ιατρών 2422 2313312422
Γρ. Ιατρών 2479 2313312479
Γρ. Ιατρών 2431 2313312431
Παιδοογκολογικό (ΕΣΥ)     
Διευθυντής 2432 2313312432
Προϊσταμένη 2430 2313312430
Γρ. Ιατρών 2431 2313312431
Μ.Ε.Θ. Παίδων     
Διευθυντής 2442 2313312442
Μ.Ε.Θ.  2440 2313312440
Προϊσταμένη 2493 2313312493
Γρ. Ιατρών 2441 2313312441
Παιδοχειρουργική Κλινική (ΕΣΥ)     
Διευθυντής 2338 2313312338
Προϊσταμένη 2350 2313312350
Γρ. Αναπλ. Διευθυντή 2335 2313312335
Γρ. Ιατρών 2339 2313312339
Χ.Ο.Π. 2329 2313312329
Εφημερείο  2336 2313312336
Αδελφές 2337 2313312337
Α` Χειρουργική Κλινική (ΕΣΥ)    
Διευθυντής 2373 2313312373
Προϊσταμένη 2360 2313312360
Επιμελητής Α` 2362 2313312362
Γρ. Ιατρών 2327 2313312327
Γρ. Ιατρών 2363 2313312363
Εφημερείο 2364 2313312364
Γρ. Επιμελητών  2361 2313312361
Β` Προπ. Χειρουργική Κλινική (ΑΠΘ)    
Διευθυντής - Καθηγητής 2180 2313312180
Προϊσταμένη 2170 2313312170
Γρ. Αν. Καθηγητή 2181 2313312181
Γρ. Αν. Καθηγητή 2188 2313312188
Γρ. Επίκ. Καθηγητών 2182 2313312182
Γρ. Επιμελητών Α` 2186 2313312186
Γρ. Επιμελητών Β` 2179 2313312179
Γρ. Επίκ.Καθηγητών 2189 2313312189
Γρ. Ιατρών 2185 2313312185
Προϊσταμένη Ανάνηψης 2183 2313312183
Αίθουσα Ανάνηψης 2184 2313312184
Εφημερείο 2187 2313312187
Ε΄. Χειρουργική Κλινική (ΑΠΘ)    
Διευθυντής / Καθηγητής 2163 2313312163
Γραμματεία 2162 2313312162
Προϊσταμένη 2647 2313312647
Γραφείο Αδελφών 2160 2313312160
Γρ. Ιατρών 2161 2313312161
Γρ. Λεκτόρων 2164 2313312164
Γραφείο Ιατρών 2619 2313312619
Χειρουργεία Α` Κτιρίου     
Προϊσ/νη Χειρ/γείου 3oυ 2139 2313312139
Προϊσ/νη Χειρ/γείου 4ου 2124 2313312124
Προϊσ/νη Χειρ/γείου 5ου 2174 2313312174
Χειρουργείο Ε΄Χειρκής 2640 2313312640
Χειρουργεία 5ου 2194 2313312194
Χειρουργεία Γ` Κτιρίου     
Προϊσταμένη 2391 2313312391
Ανάπαυση Προσωπικού 2392 2313312392
Ι Πτέρυγα 2399 2313312399
Χειρουργεία Ορθοπ. 2389 2313312389
Παιδοχειρουργικά 2387 2313312387
Μ. Α.Φ. 2398 2313312398
Ψυχιατρική Κλινική     
Διευθυντής 2831 2313312831
Προϊσταμένη 2833 2313312833
Γρ. Ιατρών 2835 2313312835
Γρ. Ιατρών 2832 2313312832
Γρ. Ιατρών 2837 2313312837
Γρ. Ιατρών 2839 2313312839
Ω.Ρ.Λ. Κλινική (ΕΣΥ)     
Διευθυντής 2314 2313312314
Προϊσταμένη 2385 2313312385
Γρ. Ιατρών 2386 2313312386
Εφημερείο 2388 2313312388
Κτίριο ΦωκάΠαιδοαναπτυξιακό    
Προϊστάμενη 2439 2313312439
Κοινωνική Λειτουργός 2445 2313312445
Αναπτυξιολογικό 2438 2313312438
Αναπτυξιολογικό                2470 2313312470
Γρ. Ιατρών 2437 2313312437
Εργοθεραπευτήριο 2476 2313312476
Φυσιοθεραπείας 2477 2313312477
Λογοθεραπείας 2478 2313312478
Δημ. Σχολείο 2490 2313312490
Ψυχολόγος 2468 2313312468
Εργ. Νευροφυσιολογίας 2471 2313312471
Γρ. Ιατρών 2491 2313312491
Εργ. Πνευμονολογικό  2494 2313312494
Ψυχολόγος 2458 2313312458
9ο Δημ. Σχολείο 2448 2313312448
Διάφορα    
Ταχυδρομείο 2660 2313312660
Κ.Ε.Κ. 2311 2313312311
Κ.Ε.Κ. 2313 2313312313
Αμφιθέατρο Δ’ 2472 2313312472
Αμφιθέατρο Δ’ 2473 2313312473
Αμφιθέατρο Δ’ 2474 2313312474
ΕΚΑΒ (Ευθεία Γραμμή) 2806 2313312806
Συνεργείο Καθαριότητας 2285 2313312285
Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 2475 2313312475
Σωματείο Εργαζομένων 2199 2313312199
Εκκλησία 2807 2313312807
SECURITY 2808 2313312808

 __________________________________________________________________________________________________