Πληροφορίες για την πλατφόρμα eΠρομηθέας

Πληροφορίες για την πλατφόρμα eΠρομηθέας

.

H εγκατάσταση  της εφαρμογής  <<ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ>> έχει ολοκληρωθεί

Το μηχανογραφικό σύστημα «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ενημέρωσης Προμηθευτών :

 1. Παρουσίασης Παραστατικών Προμηθευτή
 2. Παρουσίασης Χρηματικών Ενταλμάτων Προμηθευτή
 3. Eρευνών Αγοράς του Νοσοκομείου που βρίσκονται σε εξέλιξη, για την προμήθεια :
 • αναλώσιμου υγειονομικού υλικού,
 • αντιδραστηρίων,
 • αποστειρωμένου υγειονομικού υλικού,
 • γραφικής ύλης,
 • ειδών καθαριότητας,
 • μη αναλώσιμου υλικού,
 • διαφόρων υπηρεσιών που διενεργούνται από την Οικονομική Υπηρεσία

Από 12/10/2020,  πληροφορίες για την παρουσίαση των παραστατικών, καθώς και της πορείας εξόφλησης των τιμολογίων, και συμμετοχή σε έρευνες αγοράς, μόνο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  “ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ” *

 

ΟΔΗΓΙΕΣ :

 • Αίτηση Προμηθευτή για την απόκτηση κωδικών πρόσβασης στην εφαρμογή :

Έντυπο-Αίτησης.doc (συμπλήρωση και αποστολή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση finance@ippokratio.gr )

Για τεχνικά προβλήματα κατά την εγγραφή, μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση epromitheas@ippokratio.gr

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ :

Είσοδος στην εφαρμογή στη διεύθυνση https://promitheas.ippokratio.gr/