ΜΜΑ-Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ. Γραφείου Ιατρών: 2310892003, 2310892015

Τηλ. Προϊσταμένης: 2310892453

FAX: 2310992844

Ώρες επικοινωνίας: 08:30-15:00

e-mail: doctors-mma@ippokratio.gr