ΜΜΑ-Διάρθρωση Τμήματος

Υπεύθυνη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αιματολογίας κ. Ευθυμία Βλαχάκη

Επιμελητές
Φίλιππος Κλωνιζάκης, Αιματολόγος, Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ
Μαρία Μάινου, Αιματολόγος, Επικουρική Ιατρός

Προϊσταμένη
κ. Βασιλική Δούκα
Αναπληρώτρια Προϊσταμένης
κ. Χαρίκλεια Παπαδοπούλου

Νοσηλευτικό Προσωπικό
κ. Σταματία Παραστάτη
κ. Ελένη Χρήστου