ΜΜΑ-Διάρθρωση Τμήματος

Υπεύθυνη
Επίκουρη Καθηγήτρια Αιματολογίας κ. Βλαχάκη Ευθυμία

Επιμελητές
Φίλιππος Κλωνιζάκης, Αιματολόγος, Επιμελητής Β΄Ε.Σ.Υ
Χρυσούλα Αποστόλου, Αιματολόγος, Επικουρική Ιατρός

Προϊσταμένη
κ. Καλαϊτζή Ελένη
Αναπληρώτρια Προϊσταμένης
κ. Παπαδοπούλου Χαρίκλεια

Νοσηλευτικό Προσωπικό
κ. Παραστάτη Σταματία
κ. Ντόντη Τριανταφυλλιά