ΜΜΑ-Κλινική έρευνα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Στην παρούσα φάση διεξάγονται οι παρακάτω κλινικές δοκιμές

  1. ACE-536 LTFU (Σε εξέλιξη)
  2. PTG 300-02 (Φάση στρατολόγησης)