ΜΜΑ-Λειτουργία Τμήματος

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Στο χώρο της ΜΜΑ μεταγγίζονται συστηματικά 170 συνολικά πάσχοντες από εξαρτώμενη από μεταγγίσεις Μεσογειακή Αναιμία και Δρεπανοκυτταρική νόσο. Η Μονάδα λειτουργεί καθημερινά εκτός Σάββατου και Κυριακής, ενώ τις ημέρες Δεύτερα και Πέμπτη λειτουργεί και σε διευρυμένο ωράριο έως το απόγευμα.

Στον ίδιο χώρο λειτουργεί κάθε Τρίτη τακτικό πρωινό ιατρείο διερεύνησης αναιμιών, ενώ καθημερινά αντιμετωπίζονται επείγοντα περιστατικά.