ΜΜΑ-Σκοπός

ΣΚΟΠΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ:

Η ΜΜΑ ενηλίκων έχει σκοπό τη συστηματική παρακολούθηση και αντιμετώπιση των ασθενών με αιμοσφαιρινοπάθειες.