Προσωπικό

leaderΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ιατρικό Προσωπικό 
Δρ. Σταματία Θεοδωρίδου,  Αιματολόγος,  Επιμελήτρια Α΄, Ε.Σ.Υ.
Τεχνολόγοι 

Όλγα Καρακασίδου
Ευαγγελία Γαλάνη