Προσωπικό

leaderΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ιατρικό Προσωπικό 
Δρ. Σταματία Θεοδωρίδου,  Αιματολόγος,  Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Τεχνολόγοι 

Όλγα Καρακασίδου

Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Ευαγγελία Σκαθαρούδη, Βιολόγος