Α’ Χειρουργικός Τομέας

Ο Α' Χειρουργικός Τομέας του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες :

  • Νευροχειρουργική Κλινική
  • Ορθοπεδικό Τμήμα
  • Οφθαλμολογικό Τμήμα
  • Β' Μαιευτική Γυναικογολική Κλινική
  • Γ' Μαιευτική Γυναικογολική Κλινική
  • Δ' Μαιευτική Γυναικογολική Κλινική
  • ΩΡΛ
  • Ουρολογικό Τμήμα
  • Οδοντιατρικό και Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής