Γ’ Μαιευτική–Γυναικολογική Κλινική

ΚΤΙΡΙΟ : Α’
ΟΡΟΦΟΣ : 4ος
E-maile-mail Διευθυντ. : dgmg@ippokratio.gr
e-mail Προϊσταμ. : pgmg@ippokratio.gr


Στόχος
Ιστορική Καταγραφή
Η Ταυτότητα της Γ’  Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής
Μέλη ΔΕΠ- Ειδικοί Μαιευτήρες- Γυναικολόγοι ΕΣΥ
Αρμοδιότητες και Υπεύθυνοι
Προσωπικό Κλινικής
Διαρρύθμιση της Κλινικής
Λειτουργία γενικών τμημάτων
Λειτουργία ειδικών τμημάτων
Λειτουργία ειδικών εξωτερικών ιατρείων
Εκπαιδευτικό Έργο
Ερευνητικό Έργο
Κλινικό Έργο
Επικοινωνία

Στόχος

Παράλληλα με το κλινικό και ερευνητικό έργο, μέλημα της Κλινικής είναι η εκπαίδευση τόσο των ειδικευομένων ιατρών όσο και των φοιτητών σε ότι αφορά την θεωρητική και πρακτική τους άσκηση για το Ι και ΙΑ εξάμηνο σπουδών.

Ταυτόχρονα, η προσοχή εστιάζεται και στους ειδικευόμενους ιατρούς, τόσο στη θεωρητική, όσο και στην πρακτική τους εκπαίδευση. Συνεχής είναι η προσπάθεια για καλύτερη εκπαίδευση των επιστημονικών συνεργατών της Κλινικής και ιατρών άλλων ειδικοτήτων που οφείλουν να έχουν σύντομη εκπαίδευση στη Μαιευτική- Γυναικολογία.

Ιστορική Καταγραφή

Η Γ’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική ιδρύθηκε το 1986, με Διευθυντές διαδοχικά τους Καθηγητές Αχιλλέα Καλογερόπουλο, Μιχαήλ Μαμόπουλο, Βασίλειο Θ. Καραγιάννη, Δαυίδ Χ. Ρούσσο. Από 1/9/2016 διευθύνεται από τον Καθηγητή κ. Απόστολο Π. Αθανασιάδη. Η Κλινική στεγάζεται στον 4ο όροφο στην Α’  πτέρυγα του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο».

Η Ταυτότητα της Γ’  Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής

Η Γ’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική αποτελείται από θαλάμους νοσηλείας των ασθενών, από χειρουργεία, αίθουσα τοκετών, εμβρυομητρική μονάδα παρακολούθησης εγκύων, οστεοπόρωσης, κολποσκοπήσεων και υπερήχων (από κοινού με τη Β’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική), γραφείο Διευθυντού, ιατρών, γραμματεία, βιβλιοθήκη, αίθουσα διδασκαλίας 40 θέσεων (κοινή χρήση με τη Β’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική) και βοηθητικούς χώρους.

Η υπάρχουσα δομή της Γ’  Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής, βοηθά στην καλύτερη δυνατή οργάνωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία της στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και κλινικό έργο που επιτελεί. Ειδικότερα το έργο που παρέχει είναι:

(α)  προπτυχιακή θεωρητική και πρακτική διδασκαλία του μαθήματος της Μαιευτικής- Γυναικολογίας στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Ι’  και ΙΑ’  εξαμήνων.

(β)  πρωτοβάθμια περίθαλψη καθώς και δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια νοσηλεία σε ασθενείς που παραπέμπονται σε αυτήν από άλλες Κλινικές ή που προστρέχουν αυτοβούλως σε αυτήν.

(γ)  χορήγηση πλήρους ειδικότητας σε ειδικευόμενους ιατρούς στη Μαιευτική- Γυναικολογία, με βάση τις θεωρίες και τις πρακτικές της σύγχρονης Μαιευτικής- Γυναικολογίας.

(δ)  μετεκπαίδευση Μαιευτήρων- Γυναικολόγων σε αντικείμενα ενδιαφέροντος των επιμέρους υπομονάδων της Κλινικής (υπερήχους κ.α.).

(ε)  στα πλαίσια της Συνεχιζόμενης εκπαίδευσης παράγεται μεταπτυχιακή εκπαίδευση των πτυχιούχων φοιτητών της Ιατρικής σύμφωνα με ειδικά καταρτισμένα προγράμματα που κατατέθηκαν στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής (Ε.Φ.Μ.).

(στ)  εκπαίδευση ιατρών ειδικευμένων στη Γενική Χειρουργική όπου εκπονείται 6μηνη εκπαίδευση στη Μαιευτική- Γυναικολογία και εκπαίδευση των ιατρών Γενικής Ιατρικής για χρονικό διάστημα 3 μηνών (Rotation).

(ζ)  η Γ’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική συμμετέχει στην εκπαίδευση και πρακτική άσκηση των σπουδαστών/-τριών του Τμήματος Μαιευτικής των ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και των Νοσηλευτών και Νοσηλευτριών.

(η)  Επιπλέον από το ιατρικό προσωπικό

Η Γ’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της Κλινικής, των Μαιευτήρων- Γυναικολόγων της Βορείου Ελλάδος, καθώς και την ενημέρωση του κοινού.

Μέλη ΔΕΠ- Ειδικοί Μαιευτήρες- Γυναικολόγοι ΕΣΥ

Οι υπεύθυνοι των ειδικών υπομονάδων της Κλινικής υποχρεούνται να φροντίζουν για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων τους.

Οφείλουν να είναι ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις του γνωστικού αντικειμένου τους, καθώς και να συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής.

Είναι υπεύθυνοι:  για το περιεχόμενο της αντίστοιχης διδακτικής ενότητας προς τους ειδικευόμενους και την τήρηση για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, τους Μαιευτήρες- Γυναικολόγους που με αίτησή τους ζήτησαν από τη Διεύθυνση της Κλινικής τη μετεκπαίδευσή τους στον αντίστοιχο τομέα, καθώς και για την ομαλή λειτουργία του αντίστοιχου εξωτερικού ιατρείου και των εργαστηρίων.

Με ευθύνη τους συνέρχονται τα μέλη της υπομονάδας σε τακτικά χρονικά διαστήματα, με σκοπό την οργάνωση των εργασιών της, τη βιβλιογραφική ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων στο γνωστικό τους αντικείμενο.

Τα μέλη ΔΕΠ καθώς και οι ειδικοί Μαιευτήρες- Γυναικολόγοι του ΕΣΥ οφείλουν να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων των τμημάτων και των αποφάσεων της Διεύθυνσης και να συμμετέχουν σε όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις της Κλινικής.

Αρμοδιότητες και υπεύθυνοι

Κλινική- επείγοντα και τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία

Κλινική νοσηλεία ασθενών:

Ο Διευθυντής και οι οριζόμενοι ιατροί οι οποίοι μετακινούνται εκ περιτροπής στα διάφορα τμήματα με σκοπό την ισότιμη ευκαιρία για εκπαίδευση σε όλο το εύρος της ειδικότητας.

Γενικά Εξωτερικά Ιατρεία:

Διευθυντής και οριζόμενοι ιατροί

Πρόγραμμα Χειρουργείου:

Διευθυντής και εκάστοτε ειδικοί ιατροί, υπεύθυνοι του χειρουργείου.

Προσωπικό Κλινικής

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σεπτέμβριος 2023)
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
ΔΕΠ
1 Αθανασιάδης Απόστολος Καθηγητής – Διευθυντής
2 Μαμόπουλος Απόστολος Καθηγητής
3 Καλογιαννίδης Ιωάννης Αν. Καθηγητής
4 Δαγκλής Θεμιστοκλής Επίκ. Καθηγητής
5 Παπανικολάου Eυάγγελος Επίκ. Καθηγητής
6 Τσακιρίδης Ιωάννης Επίκ. Καθηγητής
ΕΣΥ
1 Fausto Carcea Διευθυντής ΕΣΥ
2 Κούρτης Ανάργυρος Διευθυντής ΕΣΥ
3 Βιργιλίου Ανδριάνα Επιμελήτρια Β΄
4 Κακάνης Στέργιος Επιμελητής Β΄
ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΙ ΥΠΟΤΡΟΦΟΙ και ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
1 Βοσνάκης Χρήστος Α Υ
2 Γρηγοριάδου Ριόλα Α Υ
3 Δέλκος Δημήτριος Α Υ
4 Ζαβλανός Απόστολος ΑΥ
5 Ζαχομήτρος Φώτιος Α Υ
6 Καραβάς Γεώργιος Α Υ
7 Καρτσιούνης Βασίλειος Α Υ
8 Κουγιουμτζίδου Άννα Α Υ
9 Μίχος Γεώργιος Α Υ
10 Ξενίδης Θεόδωρος Α Υ
11 Παπαδόπουλος Σαράντος ΑΥ
1 Αρσενάκη Μαριάννα Ε Σ
2 Γαλάνη Αθηνά Ε Σ
3 Γρηγοροπούλου Λαμπριάνα Ε Σ
4 Καπετάνιος Γεώργιος Ε Σ
5 Καραβιδά Αικατερίνη Ε Σ
6 Κουλούδης Νικόλαος Ε Σ
7 Κυριακάκης Μενέλαος Ε Σ
8 Πένου Βασιλική Ε Σ
9 Πιλαβίδη Αλίκη Ε Σ
10 Τάκου Μαρία Ε Σ
11 Φωτεινάκης Ιωάννης Ε Σ

 

Διαρρύθμιση της Κλινικής

 • θάλαμοι ασθενών, εγκύων και λεχωϊδων
 • αίθουσα τοκετών από κοινού με τη B’  Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
 • χειρουργείο από κοινού με τη B’  Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
 • αίθουσα παρακολούθησης εγκύων υψηλού κινδύνου (Μονάδα Εμβρυομητρικής Ιατρικής)  από κοινού με τη B’  Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική
 • εξωτερικά ιατρεία
 • ειδικά τμήματα
  • τμήμα υπερηχογραφίας –  1 αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό
  • τμήμα κολποσκοπήσεων – 1 αίθουσα με κατάλληλο εξοπλισμό

Λειτουργία γενικών τμημάτων

  Θάλαμοι ασθενών, εγκύων και λεχωϊδων

 • διαγνωστική διερεύνηση
 • συντηρητική αντιμετώπιση
 • προεγχειρητική προετοιμασία
 • μετεγχειρητική παρακολούθηση
 • παρακολούθηση λεχωϊδων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  αίθουσα τοκετών

 • παρακολούθηση επιτόκων
 • διενέργεια φυσιολογικών τοκετών
 • διενέργεια καισαρικών τομών
 • παρακολούθηση λεχωϊδων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  γυναικολογικό χειρουργείο

 • διενέργεια όλων των μεγάλων, μεσαίων και μικρών χειρουργικών γυναικολογικών επεμβάσεων κλασικής και ενδοσκοπικής χειρουργικής

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  τμήμα μικρών χειρουργικών επεμβάσεων

 • διενέργεια όλων των μικρών γυναικολογικών και μαιευτικών επεμβάσεων και μικροεπεμβάσεων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  μονάδα παρακολούθησης εγκύων υψηλού κινδύνου

 • εντατική παρακολούθηση εγκύων με επιπεπλεγμένη πορεία της κύησης, διενέργεια όλων των επεμβατικών μεθόδων που απαιτούνται στις εγκύους αυτές
 • καρδιοτοκογραφική παρακολούθηση επιτόκων

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη καθημερινή βάση

  τμήμα τακτικών γυναικολογικών και μαιευτικών εξωτερικών ιατρείων

 • κλινική εξέταση, προγραμματισμός εισαγωγής για χειρουργικές επεμβάσεις
 • χορήγηση πιστοποιητικών

πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 09.00-12.00, Τετάρτη 09.00-12.00

  τμήμα επειγόντων εξωτερικών ιατρείων

 • άμεση κλινική εξέταση
 • συντηρητική αντιμετώπιση ή εισαγωγή στην Κλινική για την εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη βάση κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας της Κλινικής

Λειτουργία ειδικών τμημάτων

  τμήμα ενδοσκοπήσεων

 • διάγνωση, διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών λαπαροσκοπικών και υστεροσκοπικών επεμβάσεων

  τμήμα υπερηχογραφίας

 • διενέργεια διακοιλιακών και διακολπικών υπερηχογραφημάτων μαιευτικών και γυναικολογικών περιστατικών τόσο των ασθενών που νοσηλεύονται στην Κλινική, όσο και αυτών από τα εξωτερικά ιατρεία ή από άλλες Κλινικές του Νοσοκομείου
 • διενέργεια μικροεπεμβάσεων σε μαιευτικά και γυναικολογικά περιστατικά υπό υπερηχογραφικό έλεγχο

  τμήμα παθολογίας τραχήλου και κολποσκοπήσεων

 • διενέργεια κολποσκοπικού ελέγχου σε γυναίκες με παθολογικά ή άτυπα κολποτραχηλικά επιχρίσματα
 • λήψη τεστ Παπανικολάου, λήψη βιοψιών από τον τράχηλο της μήτρας
 • αιδοιοσκοπήσεις, λήψη βιοψιών αιδοίου
 • χειρουργική αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων του αιδοίου και του τραχήλου

  τμήμα εμβρυομητρικής ιατρικής

 • προγεννητικός έλεγχος
 • διενέργεια μαιευτικών μικροεπεμβάσεων
 • διαγνωστική- θεραπευτική προσέγγιση και παρακολούθηση γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου

Λειτουργία ειδικών εξωτερικών ιατρείων

  εξωτερικό ιατρείο μαστού

 • κλινική εξέταση
 • προληπτικός έλεγχος
 • εισαγωγή στην Κλινική για χειρουργική αντιμετώπιση κύστεων, λιπωμάτων και ιναδενωμάτων του μαστού

πρόγραμμα λειτουργίας     Παρασκευή 10.00-12.00

  εξωτερικό ιατρείο εμμηνόπαυσης και οστεοπόρωσης

 • παρακολούθηση
 • μέτρηση οστικής πυκνότητας με ειδικό μηχάνημα
 • χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής

πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 12.00-13.00, Τετάρτη 12.00-13.00

  εξωτερικό ιατρείο οικογενειακού προγραμματισμού

 • κλινική εξέταση
 • τοποθέτηση ενδομητρικών σπειραμάτων
 • προγραμματισμός για διενέργεια τεχνητής διακοπής εγκυμοσύνης
 • συμβουλευτική πληροφόρηση

πρόγραμμα λειτουργίας     Παρασκευή 10.00-11.00

  εξωτερικό ιατρείο περιγεννητικής ιατρικής

 • διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με κύηση υψηλού κινδύνου

πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 10.00- 11.00, Τετάρτη 10.00-11.00

  ογκολογικό παθολογίας τραχήλου

 • διάγνωση, παρακολούθηση και θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με ογκολογικά προβλήματα των έσω και έξω γεννητικών οργάνων

πρόγραμμα λειτουργίας     Δευτέρα 11.00- 12.00

Εκπαιδευτικό Έργο

 Εκπαιδευτική διαδικασία

Μαθήματα φοιτητών Ιατρικής

Α’  προπτυχιακή, θεωρητική και πρακτική διδασκαλία του μαθήματος της Μαιευτικής- Γυναικολογίας στους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Ι και ΙΑ  εξαμήνου.

→  Ι εξάμηνο

 • η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής του Ι εξαμήνου λαμβάνει χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο (Φεβρουάριος- Ιούνιος)
 • η εκπαίδευση γίνεται ανά τρεις εβδομάδες (09.00- 13.00) καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου και περιλαμβάνει :
  • 2 ώρες διαλέξεων στην αίθουσα διδασκαλίας της Κλινικής

  • 2 ώρες κλινικής άσκησης

 • κατά τη διάρκεια της άσκησης, κάθε φοιτητής υποχρεούται να συμμετέχει σε εφημερίες, κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας της Κλινικής
 • η διδακτέα και εξεταστέα ύλη καθορίζεται από το Διευθυντή της Κλινικής

→  ΙΑ εξάμηνο

 • η εκπαίδευση των φοιτητών Ιατρικής του ΙΑ εξαμήνου λαμβάνει χώρα κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως Μάιο και διαρκεί 3 εβδομάδες για κάθε ομάδα φοιτητών
 • η εκπαίδευση γίνεται σε καθημερινή βάση (09.00-13.00) καθ’ όλη τη διάρκεια των 3 εβδομάδων και περιλαμβάνει :
  • 2 ώρες διαλέξεων στην αίθουσα διδασκαλίας της Κλινικής

  • 2 ώρες κλινικής άσκησης

 • κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, κάθε φοιτητής υποχρεούται να συμμετέχει σε τρεις εξάωρες εφημερίες, κατά τις ημέρες γενικής εφημερίας της Κλινικής
 • κατά το πέρας του χρόνου εκπαίδευσης, η ομάδα των φοιτητών παρουσιάζει μια «Διπλωματική εργασία» ενώπιον των μελών ΔΕΠ με ένα θέμα το οποίο ανατίθεται κατά τις πρώτες μέρες της προσέλευσής τους στην Κλινική και για την οποία βαθμολογούνται
 • η διδακτέα και εξεταστέα ύλη καθορίζεται από το Διευθυντή της Κλινικής

→  διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών

 • Η Γ’  Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική έχει εφαρμόσει την πρόσκληση διακεκριμένων ομιλητών, Μαιευτήρων- Γυναικολόγων ή ιατρών άλλων ειδικοτήτων, οι διαλέξεις των οποίων άπτονται του γενικότερου ενδιαφέροντος της ειδικότητάς μας. Οι διαλέξεις αυτές γίνονται κάθε Πέμπτη 12.00-13.00, στην αίθουσα διδασκαλίας της Κλινικής. Το αναλυτικό πρόγραμμα δημοσιοποιείται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους

 →  ειδικά μαθήματα ειδικευομένων ιατρών – βιβλιογραφική ενημέρωση

 • τα ειδικά μαθήματα ειδικευομένων πραγματοποιούνται στην αίθουσα διδασκαλίας της Κλινικής κάθε δεύτερη Παρασκευή 12.00-13.00

 →  συναντήσεις με τους νεογνολόγους

 • Η Γ’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική έχει καθιερώσει, εδώ και χρόνια, από κοινού με τους νεογνολόγους συγκέντρωση όπου ανακοινώνονται και συζητούνται ενδιαφέροντα περιστατικά, αλλά και προγραμματίζεται ο καλύτερος δυνατόν τρόπος αντιμετώπισης των κυήσεων υψηλού κινδύνου, έτσι ώστε η    συνεργασία μας με τους νεογνολόγους να είναι άριστη

 →  ελληνικά και διεθνή συνέδρια

 • όλοι οι ιατροί της Κλινικής οφείλουν να παρακολουθούν σεμινάρια και συνέδρια, στην ημεδαπή και την αλλοδαπή, έτσι ώστε όλοι να είναι ενήμεροι στις τελευταίες εξελίξεις της ειδικότητάς μας

→  μοριοδότηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (CMEs)

 • τόσο οι εσωτερικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες της Κλινικής (διαλέξεις προσκεκλημένων ομιλητών, ενδοκλινικές επιστημονικές συναντήσεις), όσο και οι επιστημονικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αυτήν (συνέδρια, σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες) μοριοδοτούνται με μονάδες Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CMEs)
 • η μοριοδότηση κάθε επιστημονικής εκδήλωσης καθορίζεται από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος

Εξετάσεις ειδικευομένων και φοιτητών

→  εξετάσεις προόδου ειδικευομένων

 • με απόφαση του Διευθυντού της Κλινικής έχουν θεσπισθεί εξετάσεις προόδου για τους ειδικευόμενους ιατρούς στη Μαιευτική- Γυναικολογία
 • στις εξετάσεις αυτές μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι ειδικευόμενοι ιατροί της Κλινικής
 • η επίδοση κάθε ειδικευομένου στις εξετάσεις προόδου σημειώνεται στο ειδικό βιβλίο παρακολούθησης της κλινικής και θεωρητικής του εκπαίδευσης

 →  τελικές εξετάσεις ειδικευομένων

 • μετά το επιτυχές πέρας της εκπαίδευσής τους και την αποδοχή εκ μέρους του Διευθυντού της Κλινικής ως επαρκούς του ειδικού βιβλίου παρακολούθησης της κλινικής και θεωρητικής τους εκπαίδευσης (Logbook), οι ειδικευόμενοι ιατροί υποχρεούνται να δώσουν εξετάσεις σε τριμελή εξεταστική επιτροπή που ορίζεται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης, προκειμένου να λάβουν τον τίτλο ιατρικής ειδικότητας στη Μαιευτική- Γυναικολογία

 →  εξετάσεις φοιτητών Ιατρικής

 • οι φοιτητές Ιατρικής τόσο του Ι όσο και του ΙΑ εξαμήνου εξετάζονται στο μάθημα της Μαιευτικής- Γυναικολογίας εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευσή τους
 • οι εξετάσεις στο μάθημα της Μαιευτικής-Γυναικολογίας είναι γραπτές για το Ι εξάμηνο και γραπτές και προφορικές για το ΙΑ, με τις τελευταίες να διενεργούνται από διμελείς επιτροπές μελών ΔΕΠ της Κλινικής.

Ερευνητικό Έργο

Το ερευνητικό έργο αποτελεί το δεύτερο σκέλος των δραστηριοτήτων της Γ’  Μαιευτικής- Γυναικολογικής Κλινικής. Στην προσπάθεια αυτή καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ της Κλινικής, αλλά και οι ειδικευόμενοι ιατροί.

Πρωτόκολλα ερευνητικών μελετών

Κάθε τμήμα της Κλινικής συντάσσει πρωτόκολλα έρευνας, τα οποία υποβάλλει στο Διευθυντή προς έγκριση. Ύστερα από συζήτηση, γίνεται κατανομή των εργασιών στα μέλη της κάθε ομάδας. Επιπλέον, καθορίζεται το εργαστήριο με το οποίο θα γίνει η συνεργασία για τη διενέργεια των εργαστηριακών μετρήσεων.

Ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών πρωτοκόλλων, αλλά και των κλινικών και εργαστηριακών μελετών της Κλινικής καταγράφονται και αναλύονται. Στη συνέχεια, αποφασίζεται η ανακοίνωσή τους σε σεμινάρια και συνέδρια, ελληνικά και διεθνή. Επιπλέον, ενθαρρύνονται τα μέλη της Κλινικής για τη συγγραφή εργασιών προς δημοσίευση σε ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά και βιβλία.

Διοργανώσεις επιστημονικών εκδηλώσεων

Η Κλινική διοργανώνει κάθε χρόνο ένα επιστημονικό Συνέδριο. Διοργανώνονται, ακόμη, ημερίδες και σεμινάρια μικρότερης εμβέλειας σε χρονικά διαστήματα που κρίνονται κατάλληλα.

Εκπόνηση διδακτορικών διατριβών της Ιατρικής Σχολής

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις λειτουργίας του Ιατρικού Τμήματος Α.Π.Θ., το κάθε μέλος ΔΕΠ που υπηρετεί στη Γ’  Μαιευτική- Γυναικολογική Κλινική δικαιούται να χορηγήσει τη δυνατότητα εκπόνησης διδακτορικών διατριβών μέχρι 5 (πέντε) διδακτορικές διατριβές ως επιβλέπων. Έτσι, γίνεται προσπάθεια επιλογής νεώτερων συναδέλφων που επιδεικνύουν έφεση προς ερευνητική δραστηριότητα, σε συνάρτηση πάντα με το κατάλληλο ήθος.

Κλινικό Έργο

  θάλαμοι ασθενών, εγκύων & λεχωΐδων

 • Η παρακολούθηση των ασθενών γίνεται καθημερινά από τους ειδικευόμενους ιατρούς κατά τις ώρες 08.15- 09.00. Ο υπεύθυνος ιατρός του τμήματος διενεργεί επίσκεψη καθημερινά, με τους ειδικευόμενους ιατρούς, τις μαίες και τους φοιτητές τις Ιατρικής κατά τις ώρες 09.00- 10.00. Στη συνέχεια, και μέχρι την έναρξη της εφημερίας, διεκπεραιώνονται όλες οι απαραίτητες εργασίες, ενημερώνονται τα ιστορικά, καταγράφονται οι οδηγίες του Διευθυντού, γίνονται τα εξιτήρια των ασθενών και καταρτίζεται το πρόγραμμα Χειρουργείου

  αίθουσα τοκετών

 • διεκπεραίωση τοκετών

            ♦ φυσιολογικών

            ♦ επεμβατικών

            ♦ καισαρικών τομών

 • φροντίδα λεχωΐδων επί 2ωρο, μετά την αποπεράτωση του τοκετού
 • προώθηση των λεχωΐδων μετά το 2ωρο στους θαλάμους νοσηλείας

πρόγραμμα λειτουργίας σε 24ωρη βάση

  γυναικολογικό χειρουργείο

 • Οι προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις αρχίζουν στις 08.30, ενώ οι ασθενείς παραμένουν για ανάνηψη επί δίωρο υπό την επίβλεψη των αναισθησιολόγων. Συμπληρώνονται τα πρακτικά των χειρουργικών επεμβάσεων και ενημερώνεται το βιβλίο του χειρουργείου, ενώ αποστέλλεται το απαραίτητο υλικό προς ιστολογική εξέταση

  τμήμα μικρών χειρουργικών επεμβάσεων

 • Οι χειρουργικές αυτές επεμβάσεις διενεργούνται είτε κατόπιν προγραμματισμού ή άμεσα, εφόσον γίνεται επείγουσα εισαγωγή

  μονάδα παρακολούθησης εγκύων υψηλού κινδύνου

 • Η παρακολούθηση των εγκύων γίνεται σε 24ωρη βάση από τις μαίες, τους ειδικευόμενους και τους ειδικούς ιατρούς, καθώς και από τους εκάστοτε εφημερεύοντες

  εξωτερικά ιατρεία

 • Τα εξωτερικά ιατρεία, ανάλογα με το είδος τους και την εξειδίκευσή τους, διενεργούνται σε τακτικά ωράρια, όπως ήδη περιγράφηκαν

  γενική εφημερία Κλινικής

 • από τις 08.00 έως τις 08.00 της επόμενης ημέρας υπάρχει κάλυψη από τους εφημερεύοντες ιατρούς της Κλινικής του τμήματος των επειγόντων εξωτερικών ιατρείων, της αίθουσας τοκετών, του χειρουργείου, της μονάδας παρακολούθησης εγκύων υψηλού κινδύνου και των θαλάμων ασθενών, εγκύων και λεχωΐδων
 • η γενική εφημερία στελεχώνεται από 2 ειδικούς ιατρούς σε ενεργό εφημερία, 1 ειδικό ιατρό σε ετοιμότητα και 4 ειδικευόμενους ιατρούς σε ενεργό εφημερία, και 1 ειδικό και 1 ειδικευόμενο ιατρό σε εφημερία εσωτερική

→  πρωτόκολλα εργασίας (διαγνωστικής & θεραπευτικής προσέγγισης)

 • κατά τη διενέργεια του κλινικού έργου εφαρμόζονται συγκεκριμένα πρωτόκολλα, τα οποία έχουν ήδη συζητηθεί και εγκριθεί από το Διευθυντή. Τα πρωτόκολλα αυτά επανελέγχονται κατά καιρούς και προσαρμόζονται, ανάλογα με την εμπειρία των ιατρών της Κλινικής αλλά και με βάση της επικρατούσες συνθήκες διεθνώς

Επικοινωνία

Fax: 2310 992950
Γραφείο Ιατρών: 231331-2129
Κλινική: 231331-2121
Γραμματεία Διευθυντή: 231331-2120
Αίθουσα Τοκετών: 231331-2138
Τμήμα Υπερήχων: 231331-2142
Επείγοντα: 231331-2017
Εξωτερικά Ιατρεία: 231331-2118 (Μαιευτικό), -2018 (Γυναικολογικό)
Τηλέφωνο για ραντεβού στα Εξωτερικά Ιατρεία 2310-892500