Ωράριο Επισκεπτηρίου Νοσηλευομένων

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ με αριθμ. 481 / 19-6-2017 σχετικά με το ΩΡΑΡΙΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΩΡΑΡΙΟ