Ραντεβού – Απογευματινά Ιατρεία – Ολοήμερη Λειτουργία

Τα ραντεβού για τα Απογευματινά  Ιατρεία του Νοσοκομείου κλείνονται τηλεφωνικά κατά τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες, εκτός από τις ημέρες Γενικών Εφημεριών, Σαββάτων, Κυριακών, Αργιών και Εορτών.

Τηλέφωνα ραντεβού:  2313-31-2643 και 2313-31-2644

Ώρες: Από 15.00 μέχρι 22.00

 

Ισχύουσες αμοιβές Ιατρών-Χειρουργικών, Επεμβατικών Πράξεων για το Νοσοκομείο μας
Κατάσταση Απογευματινών Ιατρείων
Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων ανά μήνα έτους 2017

 

Ισχύουσες αμοιβές Ιατρών-Χειρουργικών, Επεμβατικών Πράξεων για το Νοσοκομείο μας

σε pdf : Ισχύουσες αμοιβές Ιατρών-Χειρουργικών, Επεμβατικών Πράξεων για το Νοσοκομείο μας.pdf

σε pdf : ΦΕΚ 1958/Β/12-8-2013.pdf

 

Κατάσταση Απογευματινών Ιατρείων

σε pdf : Κατάσταση Απογευματινών Ιατρείων έτους 2017-Έκδοση 003.pdf

 

Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων ανά μήνα έτους 2017

σε pdf : Ημέρες Λειτουργίας Απογευματινών Ιατρείων ανά μήνα έτους 2017.pdf