Υποδομή – Προσωπικό

Υποδομή

Θέση:  2ος όροφος του Α κτιρίου.
Ο εξοπλισμός των εργαστηρίων είναι απόλυτα σύγχρονος. Όλο το φάσμα των εργαστηριακών  εξετάσεων καλύπτεται με τελευταίας τεχνολογίας αυτόματους αναλυτές .Το Εργαστήριο είναι πλήρως μηχανογραφημένο.  Το Αιματολογικό  Εργαστήριο  υποστηρίζεται από το πληροφορικό σύστημα LIS του Νοσοκομείου, με δυνατότητα άμεσης παραλαβής των αποτελεσμάτων από τις κλινικές, μέσω της διασύνδεσης στο σύστημα. Η μεταφορά των δειγμάτων προς το Τμήμα γίνεται μέσω σωληνωτού (πνευματικού) ταχυδρομείου.

Προσωπικό

Το Εργαστήριο σήμερα στελεχώνεται από:

  • Ιατρικό Προσωπικό:
    3 Ειδικούς Ιατρούς  με βαθμό Επιμελητή  Α’ Ιατρικής Βιοπαθολογίας,
    1 Επικουρικό Ιατρό Ιατρικής Βιοπαθολογίας και
    22 Ειδικευόμενους Ιατρικής Βιοπαθολογίας.
  • Επιστημονικό Προσωπικό:  3 Βιοχημικούς.
  • 26 Τεχνολόγους