Εργαστήριο Βιοπαθολογίας

Το Εργαστήριο Βιοπαθολογίας  του  Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο προβλέπεται από τον Οργανισμό του Νοσοκομείου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ  3485/31-12-2013. Με σύγχρονο εξοπλισμό και έμπειρο και εκπαιδευμένο προσωπικό το Εργαστήριο  δραστηριοποιείται στους εξής επιμέρους τομείς:

  • Αιματολογικό Εργαστήριο
  • Μικροβιολογικό Εργαστήριο
  • Βιοχημικό Εργαστήριο

Σκοπός του εργαστηρίου είναι  να παρέχει υψηλής ποιότητας  διαγνωστικές υπηρεσίες σε 24ωρη βάση, καλύπτοντας τις ανάγκες των νοσηλευόμενων ασθενών, των εξωτερικών ασθενών και των επειγόντων περιστατικών του Τ.Ε.Π.