Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός Τομέας του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες:

  • Εργαστήριο Βιοπαθολογίας
  • Εργαστήριο Ανασολογίας-Ιστοσυμβατότητας
  • Κυτταρολογικό Εργαστήριο
  • Παθολογοανατομικό Εργαστήριο
  • Αιμοδοσία
  • Ιατρικής Απεικόνισης
  • Πυρηνικής Ιατρικής
  • Τμήμα Φυσικής Ιατρικής
  • Φαρμακευτικό Τμήμα