Α’ Παθολογικός Τομέας

Ο Α' Παθολογικός Τομέας του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες:

  • Β' Παθολογική Κλινική
  • Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική
  • Δ' Παθολογική Κλινική
  • Β' Καρδιολογική Κλινική
  • Γ' Καρδιολογική Κλινική
  • Νεφρολογική Κλινική
  • Γηριατρική Κλινική