Ψυχιατρικός Τομέας

Ο Ψυχιατρικός Τομέας του Ιπποκρατείου Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης απαρτίζεται από τις ακόλουθες κλινικές, τμήματα ή μονάδες:

  • Ψυχιατρικό Τμήμα
  • Ψηχιατρικό Τμήμα Παίδων και Εφήβων