Τηλέφωνα Fax & E-Mail Νοσοκομείου

phone-icon-clip-art_423047  Τηλεφωνικό Κέντρο 231 331 2000

  • για αναζήτηση στη σελίδα : <Ctrl> + <F>
ΤΜΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  fax E-maile-mail
Διοίκηση 
Γραμματεία Διοικητή/τριας 2212 2313312212 manager@ippokratio.gr
Γραμματεία Διοικητή/τριας 2213 2313312213
Αναπληρωτής/τρια Διοικητής/τρια 2274 2313312274 ypodioikitis@ippokratio.gr
Συμβούλιο Διοίκησης 2273 2313312273
Γραμματεία Δ.Σ. 2231 2313312231
Γραμματεία Δ.Σ. 2279 2313312279
Ιατρική Υπηρεσία 
Διευθυντής/τρια Ιατρικής Υπηρεσίας 2262 2313312262 iatyp@ippokratio.gr
Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου 2709 2313312709 esimv@ippokratio.gr
Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου (ΣΟΤΥ) (FAX) 2822 2313312822
Κεντρική Βιβλιοθήκη Α’ 2198 2313312198 2310 892674 library@ippokratio.gr
Κεντρική Βιβλιοθήκη Β’ 2196 2313312196
Επιτροπή Ενδονοσoκομειακών Λοιμώξεων 2097 2313312097
Τμήμα Ακτινοφυσικής 2766 2313312766
Νοσηλευτική Υπηρεσία 
Διευθύντρια/ής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2265 2313312265 dnosyp@ippokratio.gr
Γραμματεία 2025 2313312025 2310 861697 nosyp@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 1ου Νοσηλευτικού Τομέα 2027 2313312027 1tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2ου Νοσηλευτικού Τομέα 2041 2313312041 2tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 3ου Νοσηλευτικού Τομέα 2157 2313312157 3tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 4ου Νοσηλευτικού Τομέα 2026 2313312026 4tomeas@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 5ου Νοσηλευτικού Τομέα 2063 2313312063 5tomeas@ippokratio.gr
Εφημερεύουσα/ων Νοσηλεύτρια/ής 2698 2313312698
Υπεύθυνη/ος Συντονισμού & Διαχείρισης Βοηθητικού Προσωπικού 2589 2313312589 psdvp@ippokratio.gr
Υπεύθυνη/ος Συντονισμού & Διαχείρισης Βοηθητικού Προσωπικού 2923 2313312923
Χώρος Μεταφορέων Ασθενών 2626 2313312626
Νοσηλευτικές Ειδικότητες 2295 2313312295 noseid@ippokratio.gr
Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2295 2313312295 nosekp@ippokratio.gr
Καταγραφέας Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών 2295 2313312295
Διοικητική Υπηρεσία 
Διευθυντής/τρια Διοικητικής Υπηρεσίας 2210 2313312210 admin@ippokratio.gr
Τεχνική-Ξενοδοχειακή Υπηρεσία
Διευθυντής/τρια Τεχνικής-Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας 2841 2313312841 dtech@ippokratio.gr
Γραμματεία 2853 2313312853 2313312848
Τμήμα Τεχνικού
Προϊστάμενος Τεχν. Τμήματος 2851 2313312851 phme@ippokratio.gr
Υπεύθυνοι Συνεργείων Συντήρησης 2845 2313312845 techyp@ippokratio.gr
Γραφείο Μελετών 2842 2313312842
Γρ. Εργοδηγών & Επιμετρήσεων 2843 2313312843
Συνεργείο Ηλεκτρολόγων 2301 2313312301
Συνεργείο Ηλεκτρολόγων 2302 2313312302
Συνεργείο Μηχαν/τών 2024 2313312024
Συνεργείο Υδραυλικών 2022 2313312022
Συνεργείο Συντηρητών Κτιρίων 2803 2313312803
Συνεργείο Ψυκτικών 2514 2313312514
Συνεργείο Ξυλουργών 2021 2313312021
Συνεργείο Ιατρ. Αερίων 2740 2313312740
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Α΄) Θερμαστής 2804 2313312804
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Γ΄) 2553 2313312553
Λεβητοστάσιο (Κτίριο Δ΄) 2459 2313312459
Ελαιοχρωματιστές Α΄ Κτιρίου 2178 2313312178
Ελαιοχρωματιστές Δ΄ Κτιρίου 2459 2313312459
Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος Βιοϊατρικής 2293 2313312293 2310 869879 biomed@ippokratio.gr
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α΄ 2299 2313312299
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Β΄ 2266 2313312266
Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α΄ 2702 2313312702
Κατανεμητής ΟΤΕ 2015 2313312015
Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας  & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΤΕΠΕΣΕ)
Προϊστάμενος/η ΤΕΠΕΣΕ 2690 2313312690 qre@ippokratio.gr
Τομέας Μελετών ΤΕΠΕΣΕ 2300 2313312300 qre-3@ippokratio.gr
Τομέας Ποιότητας ΤΕΠΕΣΕ 2002 2313312002 pqre@ippokratio.gr
Τομέας Ποιότητας ΤΕΠΕΣΕ 2134 2313312134 qre-1@ippokratio.gr
Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας 2634 2313312634 gyp@ippokratio.gr
Υποδιεύθυνση Διοικητικού 
Υποδιευθυντής/τρια Διοικητικού 2204 2313312204 ypdik@ippokratio.gr
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
Προϊστάμενος/η Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 2209 2313312209 prosopiko@ippokratio.gr
Γρ. Διαχείρισης Διοικητικού-Νοσηλευτικού Προσωπικού 2207 2313312207
Γρ. Διαχείρισης Διοικητικού-Νοσηλευτικού-Λοιπού Προσωπικού 2242 2313312242
Γρ. Διαχείρισης Ιατρικού-Παραϊατρικού-Βοηθητικού Προσωπικού 2202 2313312202
Γρ. Διαχείρισης Ειδικευομένων 2708 2313312708
Τμήμα Γραμματείας   grammateia@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Τμήματος Γραμματείας 2260 2313312260
Πρωτόκολλο 2208 2313312208
Κεντρικό Αρχείο 2098 2313312098
Κλητήρες 2203 2313312203
Γρ. Ιατρικών Βεβαιώσεων 2223 2313312223
Γρ. Αδειών 2215 2313312215
Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων
Προϊστάμενος/η Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων 2016 2313312016 gei@ippokratio.gr
Εισιτήρια 2755 2313312755
Πρωινά Ραντεβού 2310892500
Απογευματινά Ραντεβού 2643 2313312643
Απογευματινά Ραντεβού 2644 2313312644
Τμήμα Κίνησης Ασθενών
Προϊστάμενος/η Τμήματος Κίνησης Ασθενών 2250 2313312250 gki@ippokratio.gr
Γρ. Κίνησης – Χρεωστών (FAX) 2278 2313312278
Θυρίδες Εξυπηρέτησης Α’ 2251 2313312251
Θυρίδες Εξυπηρέτησης Β’ 2252 2313312252
Θυρίδες Εξυπηρέτησης Γ’ 2283 2313312283
Ταμείο Νοσηλίων 2253 2313312253
Γρ. Νοσηλίων 2254 2313312254
Γρ. Παρακλινικών 2255 2313312255
Γρ. Χρεωστών 2256 2313312256
Γρ. Ελεγκτών 2257 2313312257
Γρ. Δηλώσεων Γεννήσεων 2585 2313312585 grdgenn@ippokratio.gr
Υποδιεύθυνση Οικονομικού
Υποδιευθυντής/τρια Οικονομικού 2214 2313312214 ypoik@ippokratio.gr
Τμήμα Οικονομικού 
Προϊστάμενος/η Οικονομικού Τμήματος 2221 2313312221 oik@ippokratio.gr
Ταμείο 2218 2313312218
Λογιστήριο 2222 2313312222 logistirio@ippokratio.gr
Γρ. Χρηματικού 2219 2313312219
Γρ. Προϋπολογισμού – Μητρ. Δεσμεύσεων 2237 2313312237
Γρ. Μισθοδοσίας Α’ 2224 2313312224 misthodosia@ippokratio.gr
Γρ. Μισθοδοσίας Β’ 2225 2313312225
Γρ. Μισθοδοσίας Γ’ 2745 2313312745
Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος/η Τμήματος Προμηθειών 2268 2313312268 pprom@ippokratio.gr
Γραφείο Προμηθειών 2310 830359 promithies@ippokratio.gr
Γρ. Προμηθειών Α’ 2232 2313312232
Γρ. Προμηθειών Β’ 2229 2313312229
Γρ. Προμηθειών Γ’ 2284 2313312284
Αίθουσα Διαγωνισμών 2263 2313312263
Γραφείο Παραγγελιών 2310 892714
Γρ. Παραγγελιών 2713 2313312713
Γραφείο Υλικού 2310 892261
Γρ. Υλικού Α’ 2705 2313312705
Γρ. Υλικού Β’ 2216 2313312216
Γρ. Υλικού Γ’ 2273 2313312273
Αποθήκες
Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού 2088 2313312088 ayy@ippokratio.gr
Αποθήκη Αποστειρ.Υγειονομικού Υλικού & Αντιδραστηρίων 2874 2313312874
Αποθήκη Τεχνικού Υλικού & Μη Αναλώσιμου Υλικού 2735 2313312735
Αποθήκη Γραφικής Ύλης & Υλικών Καθαριότητας 2655 2313312655
Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού
Προϊστάμενος/η Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού 2233 2313312233 epoptia@ippokratio.gr
Εργάτες / Μεταφορείς 2233 2313312233
Θυρωρείο (Κ. Καραμανλή) 2800 2313312800
Θυρωρείο (Κων/πόλεως) 2801 2313312801
Θυρωρείο (Κτίριο Δ’) 2433 2313312433
Ιματιοθήκη – Ραφείο 2288 2313312288
Πλυντήρια 2087 2313312087
Προσωπικό Ασφαλείας 2730 2313312730
Τηλ. Κέντρο 2000 2313312000
Υποδιεύθυνση Πληροφορικής     
Υποδιευθυντής/τρια Πληροφορικής 2290 2313312290 it@ippokratio.gr
Τμήμα Hardware 2291 2313312291 tpo_hardware@ippokratio.gr
Τμήμα Software 2294 2313312294 tpo_software@ippokratio.gr
Γρ. Στατιστικής 2292 2313312292 statistics@ippokratio.gr
Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής  diatrofi@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Διαιτολογίας-Διατροφής 2289 2313312289
Γρ. Διαιτολόγων 2696 2313312696
Γρ. Τεχνολόγων Τροφίμων 2086 2313312086
Αποθήκη Τροφίμων 2084 2313312084
Γαλακτοκομείο 2197 2313312197
Αρχιμάγειρας 2007 2313312007
Μαγειρεία – Τραπεζαρία 2085 2313312085
Μαγειρεία 2600 2313312600
Κοινωνική Υπηρεσία koinyp2@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Κοινωνικής Υπηρεσίας 2305 2313312305
Κοινωνικοί Λειτουργοί 2309 2313312309
Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού
ippo-seyd@ippokratio.gr
Προϊστάμενος/η Παραϊατρικού Προσωπικού 2236 2313312236
Φυσικοθεραπευτήριο 2731 2313312731
Φυσικοθεραπευτήριο 2732 2313312732
Επόπτης/τρια Δημόσιας Υγείας 2716 2313312716
Φαρμακείο pharmacy@ippokratio.gr
Διευθυντής/τρια Φαρμακείου 2201 2313312201
Φαρμακείο 2206 2313312206
Φαρμακείο 2205 2313312205
Κέντρο Αιμοδοσίας 
Διευθυντής 2810 2313312810 aimodosia@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2812 2313312812 paimodosia@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών 2815 2313312815
Εφημερείο Ιατρών 2815 2313312815
Γρ. Επισκέπτριας Υγείας 2814 2313312814 eyaimodosia@ippokratio.gr
Χώρος Διακίνησης Αίματος 2811 2313312811 2310 846291 daimodosia@ippokratio.gr
Αιμοπεταλιοαφαίρεση 2816 2313312816
Ιστορικό Αιμοδότη 2817 2313312817
Εργαστήριο 2813 2313312813 labaimodosia@ippokratio.gr
Εργ. Συμβατότητας 2818 2313312818
Εργ. Ιολογίας 2820 2313312820
Προληπτικός Έλεγχος Μεσογειακής Αναιμίας 2819 2313312819 hmesogiaki@ippokratio.gr
Αναισθησιολογικό Τμήμα
Διευθυντής 2152 2313312152 danaisth@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Γ’) 2365 2313312365
Γρ. Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) 2172 2313312172
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2398 2313312398
Αίθουσα Συγκεντρώσεων-Ενημέρωσης-Διδασκαλίας 2398 2313312398
Προϊσταμένη/ος Αναισθησιολογικού 2369 2313312369 panaisth@ippokratio.gr
Υπεύθυνη/ος Αναισθησιολογικού 2194 2313312194
Νοσηλευτής-τρια Αναισθησιολογικού (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) 2155 2313312155
Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου (Κτίριο Γ’) 2183 2313312183
Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) 2150 2313312150
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών-Γυναικών (Κτίριο Γ’) 2367 2313312367
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών-Ανδρών (Κτίριο Γ’) 2368 2313312368
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) 2153 2313312153
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων-Γυναικών (Κτίριο Γ’) 2141 2313312141
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων-Ανδρών (Κτίριο Γ’) 2174 2313312174
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) 2176 2313312176
Κεντρική Αποστείρωση
Προϊσταμένη/ος 2390 2313312390 papostei@ippokratio.gr
Κλιβανείς 2306 2313312306
Κοπή Γάζας
2525 2313312525
Εξωτερικά Ιατρεία Α’ Κτιρίου
 1. Προϊσταμένη/ος 2620 2313312620
 2. Ε.Ι. Παιδοχειρουργικής 2009 2313312009
 3. Ε.Ι. Πόνου,Κεφαλαλγίας ΔΠ 2630 2313312630
 4. Ε.Ι. Καρδιολογικού ΔΠ 2604 2313312604
 5. Ε.Ι. Παθολογικού ΒΠ 2010 2313312010
 6. Ε.Ι. ΩΡΛ 2737 2313312737
 7. Ε.Ι. ΩΡΛ 2737 2313312737
 8.
 9. Ε.Ι. Ουρολογικής 2296 2313312296
10. Ε.Ι. Ουροδυναμικού,Ακράτειας,Ανδρολογικού 2249 2313312249
11. Ε.Ι. Κυστεοσκόπησης 2011 2313312011
Εξωτερικά Ιατρεία Μαιευτικά/Γυναικολογικά
eimg@ippokratio.gr
Ε.Ι. Μαιευτικό 2118 2313312118
Ε.Ι. Γυναικολογικό 2018 2313312018
Εξωτερικά Ιατρεία Β’ Κτιρίου
Προϊσταμένη/ος 2280 2313312280 ptei@ippokratio.gr
 1. Ε.Ι. Ε’ Χειρουργικής 2234 2313312234
 2. Ε.Ι. Αγγειοχειρουργικής 2234 2313312234
 3.
 4. Ε.Ι. Ρευματολογικού ΒΠΠ (Ασλανίδης) 2012 2313312012
 5. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ 2631 2313312631
 6. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ 2631 2313312631
 7.
 8. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ 2101 2313312101
 9.
10. Ε.Ι. Νευρολογικού 2297 2313312297
11. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠΠ (Σαμπάνης) 2616 2313312616
12.
13. Ε.Ι. Διαβητολογικού ΒΠ 2247 2313312247
14. Ε.Ι. Ανοσολογικού ΒΠ 2239 2313312239
15. Ε.Ι. Μεταβολικών Νοσημάτων ΒΠ 2247 2313312247
16.
17. Ε.Ι. Αιματολογικού ΒΠ 2287 2313312287
Εξωτερικά Ιατρεία Γ’ Κτιρίου
Γραφείο Νοσηλευτριών 2395 2313312395
 1. Ε.Ι. Ορθοπαιδικής 2396 2313312396
 2. Ε.Ι. Ορθοπαιδικής 2396 2313312396
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9. Ε.Ι. Β’ Προπ/κής Χειρουργικής 2397 2313312397
10. Ε.Ι. Περιτοναικής Πλύσης – Σ.Φ.Π.Κ. 2328 2313312328
11.
12. Ε.Ι. Οδοντιατρικού 2308 2313312308
13. Ε.Ι. Ενδοκρινολογικού 2539 2313312539
14. Ε.Ι. Ορθοπαιδικής – Γυψωτήριο 2395 2313312395
Εξωτερικά Ιατρεία Δ’ Κτιρίου – ΤΕΠ Παιδιατρικών
Ιατρείο 1 2410 2313312410
Ιατρείο 2 (ογκολογικό) 2411 2313312411
Ιατρείο 3 2412 2313312412
Ιατρείο 4 2413 2313312413
Ιατρείο 5 2414 2313312414
Ιατρείο 6 2415 2313312415
Ιατρείο Α 2416 2313312416
Ιατρείο Β 2416 2313312416
Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
Διευθυντής 2904 2313312904 2310 892900 dtep@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2901 2313312901 ptep@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2919 2313312919
Χώρος Νοσηλευτών 2920 2313312920
Χώρος Νοσηλευτών 2921 2313312921
Χώρος Νοσηλευτών 2922 2313312922
Γρ. Ιατρών 2917 2313312917
Εφημερείο Ιατρών Γυναικών 2913 2313312913
Εφημερείο Ιατρών Ανδρών 2914 2313312914
Γρ. Διοκητικών Υπαλλήλων 2907 2313312907
Γρ. Διοκητικών Υπαλλήλων 2908 2313312908
Διαλογή 2906 2313312906
Ορθοπαιδικό Ιατρείο Επειγόντων 2909 2313312909
Χειρουργικό Ιατρείο Επειγόντων 2916 2313312916
Ακτινολογικό Τμήμα Επειγόντων (Ιατροί) 2910 2313312910
Ακτινολογικό Τμήμα Επειγόντων (Χειριστές) 2911 2313312911
Εργ. Μικροβιολογικό Επειγόντων 2633 2313312633
Υπέρηχος Επειγόντων 2923 2313312923
Αναζωογόνηση 2903 2313312903
Βραχεία Νοσηλεία Α 2905 2313312905
Βραχεία Νοσηλεία Β 2695 2313312695
Επείγοντα Μαιευτικά Περιστατικά
Προϊσταμένη/ος 2017 2313312017
Παραλαβή Επειγόντων Μαιευτικών Περιστατικών 2617 2313312617
Εργαστήρια Ακτινοδιαγνωστικά
Διευθυντής/τρια 2034 2313312034 daktinola@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2107 2313312107 paktinolb@ippokratio.gr
Ακτινολογικό Α’ Κτιρίου
Γρ. Ιατρών 2742 2313312742
Γρ. Χειριστών 2031 2313312031
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων 2032 2313312032
Υπέρηχος – Μαστογραφία 2319 2313312319
Παιδοακτινολογικό Δ’ Κτιρίου
Χώρος Νοσηλευτών 2419 2313312419
Γρ. Ιατρών 2418 2313312418
Αξονικός Τομογράφος
Γραμματεία-Χώρος Νοσηλευτών 2035 2313312035
Γρ. Ιατρών 2364 2313312364
Γρ. Χειριστών 2734 2313312734
Μαγνητικός Τομογράφος
Γραμματεία – Χώρος Νοσηλευτών 2518 2313312518
Γρ. Ιατρών 2519 2313312519
Γρ. Χειριστών 2770 2313312770
Εφημερείο Ιατρών 2106 2313312106
Εργαστήριο Βιοπαθολογίας dmicrolab@ippokratio.gr
Διευθυντής 2105 2313312105
Γραμματεία 2050 2313312050
Εργ. Αιματολογικό 2054 2313312054
Εργ. Αιματολογικό 2635 2313312635
Εργ. Βιοχημικό 2052 2313312052
Εργ. Βιοχημικό 2065 2313312065
Εργ. Μικροβιολογικό 2051 2313312051
Εργ. Ηπατίτιδων 2654 2313312654
Εργ. Ορμονών-Καρκινικών Δεικτών 2057 2313312057
Εργ. Ορολογικό-Ιολογικό 2051 2313312051
Αιμοληψίες 2524 2313312524
Αποτελέσματα 2641 2313312641
Ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο
endoscopy@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2316 2313312316
Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας – Τμήμα Ανοσολογίας dislab@ippokratio.gr
Διευθυντής 2646 2313312646
Γραμματεία 2056 2313312056 2310 812957
Εργ. Ιστοσυμβατότητας 2156 2313312156
Εργ. Ανοσολογικό 2650 2313312650
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 2056 2313312056
Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών 2607 2313312607
Αιμοληψίες 2059 2313312059
Εργαστήριο Κλινικής Κυτταρολογίας
cytolab@ippokratio.gr
Διευθυντής 2584 2313312584
Γραφεία Ιατρών 2322 2313312322
Γραμματεία 2538 2313312538
Παρασκευαστήριο 2537 2313312537
Παρασκευαστήριο 2523 2313312523
Παθολογοανατομικό Εργαστήριο  dpalab@ippokratio.gr
Διευθυντής 2046 2313312046
Γραμματεία 2045 2313312045
Γρ. Ιατρών 2047 2313312047
Γρ. Ιατρών 2048 2313312048
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2045 2313312045
Ανοσοϊστοχημεία 2638 2313312638
Παρασκευαστήριο 2044 2313312044
Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής nuclearmed@ippokratio.gr
Διευθυντής 2091 2313312091
Γραμματεία 2090 2313312090 2310 892100
Γρ. Επιμελητών 2092 2313312092
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2093 2313312093
Ακτινοφυσικός 2042 2313312042
Νοσηλεύτρια 2090 2313312090
Τεχνολόγοι – Γ’ Κάμερα 2668 2313312668
Β’ Καρδιολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής 2341 2313312341 2310 992958 dbkard@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2506 2313312506 pbkard@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2344 2313312344
Γρ. Ιατρών 2343 2313312343
Εφημερείο Ιατρών 2366 2313312366
Εργαστήριο 2555 2313312555
Γ’ Καρδιολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής 2075 2313312075 dgkard@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2598 2313312598 2310 892598
Προϊσταμένη/ος 2506 2313312506 pbkard@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2344 2313312344
Γρ. Ιατρών 2343 2313312343
Εφημερείο Ιατρών 2649 2313312649
Εργαστήριο 2555 2313312555
Στεφανιαία Μονάδα Β’ & Γ’ Καρδιολ. Κλινικών
Προϊσταμένη/ος 2076 2313312076 mep@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2615 2313312615
Εφημερείο Ιατρών 2079 2313312079
Εργαστήριο 2074 2313312074
Β’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής 2130 2313312130 2310 822509 dbmg@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2132 2313312132 pbmg@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών 2658 2313312658
Εφημερείο Ιατρών 2136 2313312136
Παιδιατρικό (Νεογνά) 2134 2313312134
Αίθουσα Τοκετών 2138 2313312138 pat@ippokratio.gr
Εργαστήριο Μοριακής & Μορφολογικής Κλινικής Διαγνωστικής Κυτταρολογίας 2137 2313312137
Τμήμα Κολποσκοπήσεων 2610 2313312610
Γ’ Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής 2120 2313312120 2310 992950 dgmg@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2121 2313312121 pgmg@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών 2129 2313312129
Εφημερείο Ιατρών 2143 2313312143
Παιδιατρικό (Νεογνά) 2123 2313312123
Αίθουσα Τοκετών 2138 2313312138
Τμήμα Υπερήχων 2142 2313312142
Θέσεις Β’ & Γ’ Μαιευτικών – Γυν/κών Κλινικών
Προϊσταμένη/ος 2144 2313312144 pmth@ippokratio.gr
Κλινική Μεταμοσχεύσεων (ΑΠΘ)
Διευθυντής 2510 2313312510 dmetam@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2066 2313312066
Προϊσταμένη/ος 2039 2313312039 pmetam@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2067 2313312067
Γρ. Ιατρών 2167 2313312167
Γρ. Ιατρών 2270 2313312270
Γρ. Ιατρών 2362 2313312362
Γρ. Ιατρών 2507 2313312507
Εφημερείο Ιατρών 2271 2313312271
Εξωτερικά Ιατρεία 2723 2313312723
Εξωτερικά Ιατρεία 2733 2313312733
Γραφείο Συντονισμού 2068 2313312068 smeta@ippokratio.gr
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (ΕΣΥ)
Διευθυντής 2358 2313312358 dmethe@ippokratio.gr
Υποδιευθυντής 2965 2313312965
Προϊσταμένη/ος ΜΕΘ-ΜΑΦ 2320 2313312320
Αναπλ. Προϊσταμένη/ος Β’ ΜΕΘ (Covid) 2964 2313312964
Αναπλ. Προϊσταμένη/ος ΜΑΦ 2960 2313312960
Χώρος Νοσηλευτών Α’ ΜΕΘ 2357 2313312357 pmethe@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών Β’ ΜΕΘ (Covid) 2557 2313312557
Χώρος Νοσηλευτών ΜΑΦ 2959 2313312959
Γρ. Ιατρών Ειδικών 2359 2313312359
Γρ. Ιατρών Α’ ΜΕΘ 2958 2313312958
Γρ. Ιατρών ΜΑΦ 2961 2313312961
Γρ. Ιατρών Εδικευομένων 2966 2313312966
Εφημερείο Ιατρών Α’ ΜΕΘ 2351 2313312351
Εφημερείο Ιατρών Β’ ΜΕΘ (Covid) 2511 2313312511
Εφημερείο Ιατρών ΜΑΦ 2962 2313312962
Κουζίνα 2512 2313312512
Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας & Δρεπανοκυτταρικής Νόσου – ΜΜΑΔΝ (ΕΣΥ)
Διευθυντής 2003 2313312003 2310 892764 dmma@ippokratio.gr
Γραμματεία 2015 2313312015
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών 2453 2313312453 pmma@ippokratio.gr
Κέντρο Αιμ/κών Διαθέσεων Παίδων & Ενηλίκων (Α’ Π/Δ) 2587 2313312587
Νεογνολογική Κλινική – ΜΕΝΝ (ΕΣΥ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής 2190 2313312190 dneonatale@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2192 2313312192 pneonatale@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2191 2313312191
Γρ. Ιατρών 2173 2313312173
Εφημερείο Ιατρών 2193 2313312193
Εξωτερικά Ιατρεία 2195 2313312195 2310 892195
Νεογνολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής 2448 2313312448 dneonatalp@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2426 2313312426 2310 992787
Προϊσταμένη/ος 2407 2313312407 pneonatalp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2427 2313312427
Γρ. Ιατρών 2429 2313312429
Εφημερείο 2449 2313312449
Νευρολογική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής 2226 2313312226 dneuro@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2282 2313312282 pneuro@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2227 2313312227
Γρ. Ιατρών Ειδικών 2552 2313312552
Γρ. Ιατρών 2228 2313312228
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών 2543 2313312543
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων 2552 2313312552
Εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας 2230 2313312230
Εργαστήριο ΗΕΓ 2669 2313312669
Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία 2297 2313312297
Ιατρείο Κεφαλαλγίας 2630 2313312630
Νευροχειρουργική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής 2333 2313312333 dnrx@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών 2330 2313312330 pnrx@ippokratio.gr
Γρ. Αναπλ. Διευθυντή 2516 2313312516
Γρ. Επίκουρου Καθηγητή 2331 2313312331
Γρ. Επίκουρου Καθηγητή 2556 2313312556
Γρ. Ιατρών 2332 2313312332
Εφημερείο Ιατρών 2334 2313312334
Νεφρολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής 2384 2313312384 dnefrol@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2382 2313312382 2310 892382
Προϊσταμένη/ος 2719 2313312719 pnefrol@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2029 2313312029
Γρ. Επιμελητών 2773 2313312773
Γρ. Επιμελητών 2603 2313312603
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2030 2313312030
Εφημερείο Ιατρών 2030 2313312030
Σ.Φ.Π.Κ. 2328 2313312328
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
Προϊσταμένη/ος 2380 2313312380 tn@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2383 2313312383
Γρ. Ιατρών 2381 2313312381
Εργαστήριο 2530 2313312530
Οδοντιατρικό Τμήμα 
Διευθυντής 2522 2313312522
Οδοντίατροι 2321 2313312321
Οδοντίατροι 2308 2313312308
Ορθοπαιδική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής 2345 2313312345 dorth@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2347 2313312347 porth@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2346 2313312346
Γρ. Ιατρών Ειδικών 2348 2313312348
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2536 2313312536
Εφημερείο 2340 2313312340
Ουρολογική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής 2377 2313312377 durol@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2378 2313312378 2310 826666 gurol@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2326 2313312326 purol@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2375 2313312375
Γρ. Ιατρών & Εφημερείο 2376 2313312376
Εργαστήριο Λιθοτριψίας 2378 2313312378
Οφθαλμολογική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής 2371 2313312371 dophth@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών 2370 2313312370 pophth@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών 2534 2313312534
Γρ. Επιμελητών 2521 2313312521
Εφημερείο Ιατρών 2372 2313312372
Γκισέ Εξ.Ιατρείων 2834 2313312834
Α’ Παθολογική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής 2352 2313312352 dapath@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2513 2313312513 papath@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2355 2313312355
Γρ. Ιατρών Ειδικών 2356 2313312356
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2354 2313312354
Εφημερείο Α’ 2356 2313312356
Εφημερείο Β’ 2353 2313312353
Ενδοκρινολογική Κλινική
Διευθυντής 2037 2313312037 dendokr@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών Ειδικών 2269 2313312269
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2038 2313312038 2310 848353
Εφημερείο Ιατρών 2038 2313312038
Β’ Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ)  
Διευθυντής 2244 2313312244 dbpath@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2258 2313312258 pbpath@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών Α’ Πτέρυγας 2241 2313312241
Χώρος Νοσηλευτών Β’ Πτέρυγας 2240 2313312240
Γρ. Ιατρών Α’ Πτέρυγας 2246 2313312246
Γρ. Ιατρών Β’ Πτέρυγας 2248 2313312248
Εφημερείο Ιατρών Α’ Πτέρυγας 2246 2313312246
Εφημερείο Ιατρών Β’ Πτέρυγας 2245 2313312245
Εργαστήριο Αιματολογικό 2287 2313312287
Εργαστήριο Ανοσολογικό 2239 2313312239
Εργαστήριο Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπήσεις 2238 2313312238
Εργαστήριο Διαβητολογικό 2247 2313312247
Εργαστήριο Ηπατολογικό 2263 2313312263
Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής 2070 2313312070 dbpp@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2071 2313312071 2310 835955
Προϊσταμένη/ος Β’ Πτέρυγας 2661 2313312661 pbppth@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος Γ’ Πτέρυγας 2602 2313312602 2310 892602 pbpp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών Β’ Πτέρυγας 2080 2313312080
Χώρος Νοσηλευτών Γ’ Πτέρυγας 2081 2313312081
Γρ. Ιατρών Ειδικών 2649 2313312649
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2651 2313312651
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2108 2313312108
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2078 2313312078
Εφημερείο Ιατρών 2648 2313312648
Εφημερείο Ιατρών 2079 2313312079
Εργαστήριο Αιματολογικό 2049 2313312049
Εργαστήριο Αιμορροφιλικό 2697 2313312697
Εργαστήριο Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπήσεις 2073 2313312073
Εργαστήριο Ρευματολογικό 2072 2313312072
Εργαστήριο Υπερτασιολογικό 2058 2313312058
Δ’ Παθολογική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής 2149 2313312149 ddpath@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2061 2313312061 2310 992940
Προϊσταμένη/ος 2675 2313312675 pdpath@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2060 2313312060
Γρ. Ιατρών 2064 2313312064
Εφημερείο Ιατρών 2164 2313312164
Εργαστήριο Γαστρεντερολογικό – Ενδοσκοπήσεις 2062 2313312062
Α’ Παιδιατρική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής 2461 2313312461 dapaid@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2460 2313312460 papaid@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2463 2313312463
Γρ. Επιμελητών 2409 2313312409
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2464 2313312464
Εφημερείο Ιατρών 2467 2313312467
Εφημερείο Ιατρών 2414 2313312414
Γρ. Αιματολόγων 2452 2313312452
Γρ. Ανοσολόγων 2715 2313312715
Γρ. Ενδοκρινολόγων 2491 2313312491
Γρ. Παιδονεφρολόγων 2466 2313312466
Γρ. Ρευματολόγων 2498 2313312498
Εργαστήριο Ανοσολογικό 2425 2313312425
Εργαστήριο Μικροβιολογικό 2454 2313312454
Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Παίδων 2854 2313312854
Γ’ Παιδιατρική Κλινική (ΑΠΘ) 
Διευθυντής 2473 2313312473 dgpaid@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2487 2313312487
Προϊσταμένη/ος 2480 2313312480 pgpaid@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2485 2313312485
Γρ. Ιατρών 2484 2313312484
Γρ. Ιατρών 2450 2313312450
Γρ. Επιμελητών 2486 2313312486
Γρ. Επιμελητών 2488 2313312488
Γρ. Επιμελητών 2499 2313312499
Γρ. Επιμελητών 2447 2313312447
Εφημερείο 2409 2313312409
Εφημερείο 2467 2313312467
Εργαστήριο Αλλεργιολογικό 2434 2313312434
Εργαστήριο Αναπνευστικό 2435 2313312435
Εργαστήριο Ειδικών Λοιμώξεων 2551 2313312551
Εργαστήριο Ενδοκρινολογικό 2741 2313312741
Εργαστήριο Μαθ. Δυσκολιών 2483 2313312483
Εργαστήριο Μαθ. Δυσκολιών 2767 2313312767
Γραφείο Home Care 2571 2313312571 homecare@ippokratio.gr
Γραφείο Λοιμώξεων
Διευθυντής 2444 2313312444
Γρ. Νοσηλευτών 2704 2313312704 2310 892703 nel@ippokratio.gr
Εργαστήριο 2447 2313312447
Κέντρο Αναπτυξιακής Παιδιατρικής ‘Απ. Φωκάς’
a.fokas_center@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2439 2313312439
Αναπτυξιολόγος 2501 2313312501
Εργοθεραπευτής 2476 2313312476
Κοινωνικός Λειτουργός 2445 2313312445
Λογοθεραπευτής 2478 2313312478
Νευρολόγος 2437 2313312437
Νευρολόγος 2470 2313312470
Φυσιοθεραπευτές 2477 2313312477
Ψυχολόγοι 2458 2313312458
Ψυχολόγοι 2468 2313312468
Εργαστήριο Ηλεκτροεγκεφαλογράφου 2471 2313312471
Εργαστήριο Προκλητών Δυναμικών 2401 2313312401
Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων
Διευθυντής 2200 2313312200
Προϊσταμένη/ος 2857 2313312857 pmelp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2856 2313312856
Γρ. Ιατρών 2200 2313312200
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων (ΕΣΥ)
Διευθυντής 2442 2313312442 dmethp@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2493 2313312493 pmethp@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2440 2313312440
Γρ. Ιατρών 2441 2313312441
Εφημερείο Ιατρών 2424 2313312424
Παιδοογκολογική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής & Γραμματεία Διευθυντή 2432 2313312432 2310 866634 dongol@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών 2430 2313312430 2310 811941 pongol@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών 2431 2313312431
Εφημερείο Ιατρών 2502 2313312502
Παιδοψυχιατρική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής 2422 2313312422 dpedop@ippokratio.gr
Γραμματεία Κλινικής 2421 2313312421 2310 814780
Προϊσταμένη/ος 2420 2313312420 ppedop@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2420 2313312420
Γρ. Ιατρών Επιμελητών Εξ.Ιατρείων 2417 2313312417
Εφημερείο Ιατρών 2497 2313312497
Εργοθεραπευτής 2403 2313312403
Κοινωνικός Λειτουργός 2404 2313312404
Λογοθεραπευτής 2421 2313312421
Ψυχολόγος 2404 2313312404
Ψυχολόγος 2479 2313312479
Παιδοχειρουργική Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής 2338 2313312338 dxop@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2350 2313312350 pxop@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2337 2313312337
Γρ. Επιμελητών 2329 2313312329
Γρ. Επιμελητών 2528 2313312528
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2336 2313312336
Εφημερείο Ιατρών Α’ 2335 2313312335
Εφημερείο Ιατρών Β’ 2339 2313312339
Β’ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής 2180 2313312180 dbpx@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2187 2313312187 pbpx@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2170 2313312170
Γρ. Επιστημ. Συνεργατών 2181 2313312181
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ. 2188 2313312188
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ. 2182 2313312182
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ. 2179 2313312179
Γρ. Ιατρών Ειδικών Χειρ. 2189 2313312189
Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων 2185 2313312185
Εφημερείο Ειδικών Χειρ. 2186 2313312186
Εφημερείο Ειδικευομένων 2187 2313312187
Αίθουσα Ανάνηψης 2184 2313312184
Ε’ Χειρουργική Κλινική (ΑΠΘ)
Διευθυντής 2162 2313312162 2310 992886 dexeir@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2647 2313312647 pexeir@ippokratio.gr
Χώρος Νοσηλευτών 2160 2313312160
Γρ. Ιατρών 2161 2313312161
Γρ. Ιατρών 2678 2313312678
Εφημερείο Ανδρών Ιατρών 2103 2313312103
Εφημερείο Γυναικών Ιατρών 2163 2313312163
Χειρουργεία (Γ’ Κτιρίου) 
Προϊσταμένη/ος 2392 2313312392 pcsurg@ippokratio.gr
Αναπληρωτές Προϊστάμενοι 2391 2313312391
Χώρος Νοσηλευτών 2391 2313312391
Αίθουσες ΟΡΘ, Ν/Χ 2389
Αίθουσα ΟΦΘ, ΧΚΜ 2399
Αίθουσα ΧΟΠ, ΩΡΛ 2387
Ψυχιατρική Κλινική (ΕΣΥ)
Διευθυντής 2831 2313312831 dpsych@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος 2863 2313312863 ppsych@ippokratio.gr
Χώρος Κλινικής 2323 2313312323
Νοσηλεύτρια Εξ.Ιατρείων 2833 2313312833
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων 2832 2313312832
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων 2835 2313312835
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων 2837 2313312837
Γρ. Ιατρών Εξ.Ιατρείων 2839 2313312839
Εφημερείο Ιατρών 2924 2313312924
Ω.Ρ.Λ. Κλινική (ΕΣΥ) 
Διευθυντής 2314 2313312314 dorl@ippokratio.gr
Προϊσταμένη/ος & Χώρος Νοσηλευτών 2385 2313312385 porl@ippokratio.gr
Γρ. Ιατρών 2388 2313312388
Εφημερείο Ιατρών Ειδικών 2314 2313312314
Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων 2388 2313312388
Εργαστήριο 2386 2313312386
Επιτροπές – Διάφορα
Επταμελής Επιτροπή Πιστοποίησης Παθήσεων Υποψηφίων για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2765 2313312765 eptamel@ippokratio.gr
Γραμματεία Λίστας Χειρουργείου
2016 2313312016 listax@ippokratio.gr
Τομεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (ΤΕΨΥ) 2835 2313312835 tepsy@ippokratio.gr
Περιοδικό “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ” hippokratia@ippokratio.gr
Αμφιθέατρο Δ’ 2472 2313312472
Αμφιθέατρο Δ’ 2474 2313312474
Εκκλησία 2807 2313312807
Σωματείο Εργαζομένων 2199 2313312199
Καταναλωτικός Συνεταιρισμός 2475 2313312475
Συνεργείο Καθαριότητας 2285 2313312285
SECURITY 2808 2313312808
Ταχυδρομείο 2660 2313312660
ΕΚΑΒ (Ευθεία Γραμμή) 2806 2313312806