Επικοινωνία

shma-eggrafwn

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

4η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο»

Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη
(Τηλ. 231 331 2000, Fax. 2310 818254)

Α.Φ.Μ. : 999432325   Δ.Ο.Υ. : ΣΤ’ Θεσσαλονίκης