Νοσηλευτική Υπηρεσία

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας
Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2019
Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Διάρθρωση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

1. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία αποτελεί Διεύθυνση και διαρθρώνεται σε πέντε(5) Νοσηλευτικούς τομείς, οι οποίοι λειτουργούν σε επίπεδο Υποδιευθύνσεων, ως ακολούθως:

τηλέφωνο fax E-maile-mail
Νοσηλευτική Υπηρεσία  Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ, T.E, MSc 2313312265 2310 861697 dnosyp@ippokratio.gr
1ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 1ου Νοσηλευτικού Τομέα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ, Τ.Ε 2313312027 1tomeas@ippokratio.gr
2ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 2ου Νοσηλευτικού Τομέα ΤΕΡΖΕΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Π.Ε, MSc 2313312041 2tomeas@ippokratio.gr
3ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 3ου Νοσηλευτικού Τομέα ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΟΛΓΑ, Τ.Ε, MSc,PhD(c) 2313312157 3tomeas@ippokratio.gr
4ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 4ου Νοσηλευτικού Τομέα ΠΕΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Τ.Ε, MSc 2313312026 4tomeas@ippokratio.gr
5ος ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Προϊσταμένη 5ου Νοσηλευτικού Τομέα ΜΑΥΡΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ, Τ.Ε 2313312063 5tomeas@ippokratio.gr

2. Στο Νοσοκομείο συνιστάται Νοσηλευτική Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 115 του Ν. 2071/92 όπως ισχύει η οποία αποτελείται από: Α. Τον Προϊστάμενο/η της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, ως Πρόεδρο Β. Ένα (1) Προϊστάμενο Τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα. Γ. Ένα (1) νοσηλευτή τμήματος από κάθε νοσηλευτικό τομέα.

Αρμοδιότητες Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 3485/Β/31.12.2012)

Οι αρμοδιότητες της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ορίζονται ως ακολούθως:
α. Η παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων σε κάθε περίπτωση ιατρών.
β. Η προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό.
γ. Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών.
δ. Η τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του νοσοκομείου και τις αποφάσεις του Ενιαίου Συλλογικού Οργάνου Διοίκησης
και του κοινού Διοικητού αυτού.
ε. Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του νοσοκομείου.
στ. Ο διαχειριστικός έλεγχος (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων.
ζ. Η ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, των φακέλων νοσηλείας των ασθενών.
η. Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων.

Δράσεις Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2019

1) Κατηγοριοποίηση Βαρύτητας Νοσηλευτικών Τμημάτων

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙΚΟ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 1

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 2

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3

2) Στοχοθεσία Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και των επιμέρους Τμημάτων

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

3) Κανονισμός Διαχείρισης Αποκλειστικών Νοσοκόμων Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ

4) Πρόληψη των Πτώσεων Ασθενών στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο” – Εισηγητική Έκθεση

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΤΩΣΕΩΝ – ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

5) Σύνδεσμοι Λοιμώξεων – Κλινικοί Εκπαιδευτές – Έντυπα Προσανατολισμού

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ – ΚΛΙΝΙΚΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

6) Έντυπο Μηνιαίου Ελέγχου Διαδικασιών Λειτουργίας και Ασφάλειας της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης “Ιπποκράτειο”

ΕΝΤΥΠΟ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΝΥ

Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας (Απόφ. Διοικήτριας 139/25.1.2019)

1ος Νοσηλευτικός Τομέας  2ος Νοσηλευτικός Τομέας 3ος Νοσηλευτικός Τομέας 4ος Νοσηλευτικός Τομέας 5ος Νοσηλευτικός Τομέας ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
1 Α΄Παθολογική Α΄Παιδιατρική Β΄& Γ΄Μαιευτική / Γυναικολογική & Παιδιατρικό Β΄Προπαιδευτική Χειρουργική Ψυχιατρικό Ενηλίκων Νοσηλευτική Υπηρεσία
2 Β΄Παθολογική Γ΄Παιδιατρική Β΄& Γ΄Μαιευτική / Γυναικολογική Β’ Πτέρυγα & Παραλαβή & Ε.Ι. Μ/Γ & ΚΟΠ Ε΄Χειρουργική Ψυχιατρικό Τμήμα Παιδιών και Εφήβων Γραφείο Εκπαίδευσης & Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων
3 Β΄Προπαιδευτική Παθολογική Παιδοογκολογικό Αίθουσα Τοκετών & Χειρουργείο Μ/Γ & Εμβρυομητρική Μονάδα Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων Ουρολογικό Νοσοκομειακές Λοιμώξεις
4 Δ΄Παθολογική Μονάδα Ειδικών Λοιμώξεων Παίδων – Ε.Ι. ΤΕΠ Π/Δ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών ΕΣΥ ΩΡΛ Ορθοπεδικό Μεταφορείς Ασθενών
5 Νευρολογικό Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων Α΄Νεογνολογική Οφθαλμολογικό Β΄Νευροχειρουργική Βοηθοί Θαλάμου
6 Β΄& Γ΄ Καρδιολογική Δερματολογική Αναισθησιολογικό Χειρουργική Παίδων
7 Στεφανιαία Μονάδα Νεφρολογική Χειρουργείο Α΄ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων
8 Ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο Μονάδα Τεχνητού Νεφρού Χειρουργείο Γ΄ Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία
9 Αιμοδοσία Αποστείρωση Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών
10 Μεσογειακή Αναιμία Ακτινολογικά