Ιατρική Υπηρεσία

Αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι η προώθηση και προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης. Επίσης η παροχή υπηρεσιών Υγείας και ο προγραμματισμός και έλεγχος των παρεχομένων υπηρεσιών.

Απαρτίζεται από τους ακόλουθους τομείς και τμήματα

  • Α’ Παθολογικός Τομέας
  • Β’ Παθολογικός Τομέας
  • Α’ Χειρουργικός Τομέας
  • Β’ Χειρουργικός Τομέας
  • Εργαστηριακός Τομέας
  • Ψυχιατρικός Τομέας
  • Διατομεακά Τμήματα