Δομή

Το νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες

  • Ιατρική Υπηρεσία
  • Νοσηλευτική Υπηρεσία
  • Διοικητική – Οικονομική Υπηρεσία
  • Τεχνική Υπηρεσία