Α’ Παθολογικό Τμήμα ΕΣΥ

Προορισμός
Στόχοι
Δομή – Επιμέρους τμήματα
Προσωπικό
Υποδομή – Χώροι
Έργο
Εκπαίδευση
Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Τ.Ε.Π.)
Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία
Γενικά

Προορισμός

Η Α’ Παθολογική Κλινική του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης είναι ενταγμένη στο Ε.Σ.Υ, είναι η αρχαιότερη παθολογική κλινική του Νοσοκομείου μαζί με την Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική.  Βρίσκεται στο κτίριο Γ΄ του Νοσοκομείου, παρέχει ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική περίθαλψη υψηλού επιπέδου, τόσο στους νοσηλευόμενους, όσο και στους εξωτερικούς ασθενείς (Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία-ΤΕΠ) όλων των ασφαλιστικών φορέων και των ανασφάλιστων ασθενών.

Στόχοι

Η συνεχής βελτίωση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρτς, παρακολουθώντας, μελετώντας τη διεθνή βιβλιογραφία (κλινική και ερευνητική) και σε συνδυασμό με την κλινική εμπειρία των ιατρών με πρωτοστατούντα τον Συντονιστή Διευθυντή, ο οποίος έχει εξειδικευθεί σχεδόν σε όλες τις υποειδικότητες της Εσωτερικής Παθολογίας και ιδιαίτερα στα μεταβολικά και καρδιαγγειακά νοσήματα, έχει σαν απώτερο τελικό σκοπό την καλύτερη εκπαίδευση των ιατρών και ιδιαίτερα των ειδικευομένων και την βέλτιστη αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων της Εσωτερικής Παθολογίας των ασθενών.

Δομή – Επιμέρους τμήματα

1.Κλινική για διερεύνηση και νοσηλεία όλων σχεδόν των ασθενών με προβλήματα Εσωτερικής Παθολογίας και σχεδόν όλων των υποειδικοτήτων αυτής.  Για το σκοπό αυτό διαθέτει μόνιμα τριάντα δύο (32) αναπτυγμένες κλίνες και έξι (6) της Ενδοκρινολογικής Μονάδος (Σύνολο 38).

2.Ειδικά Εξωτερικά Ιατρεία τα οποία λειτουργούν υπό την επίβλεψη του Συντονιστού Διευθυντού και την ευθύνη εξειδικευμένων ιατρών της κλινικής.  Συγκεκριμένα:

α) Ένα (1) Διαβητολογικό Εξωτερικό Ιατρείο επίσημα εγκεκριμένο από το ΚΕΣΥ και το Υπουργείο Υγείας από το 1992.  Το ιατρείο αυτό στελεχώνεται από δύο εξειδικευμένους στο σακχαρώδη διαβήτη ιατρούς και υπό την επίβλεψη του Συντονιστού Διευθυντού της κλινικής, ο οποίος είναι εξειδικευμένος στον σακχαρώδη διαβήτη.  Οι ιατροί αυτοί της Α’ Παθολογικής Κλινικής είναι ο κύριος Νικόλαος Σάιλερ και ο κύριος Γεώργιος Δαμιανίδης.  Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 09.30πμ-13.30μμ, από τον κύριο Σάιλερ και την Πέμπτη λειτουργεί ταυτόχρονα σε ξεχωριστό χώρο διαβητολογικό ιατρείο από τον κύριο Δαμιανίδη.

Η κίνηση των ασθενών διεκπεραιώνεται από τον υπεύθυνο ιατρό με την βοήθεια πάντοτε της Προϊσταμένης και των Νοσηλευτριών του τμήματος των εξωτερικών ιατρείων, πάντοτε υπό την επίβλεψη του Συντονιστού Διευθυντή της κλινικής, οι ανωτέρω ιατροί είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι συγκεκριμένων θαλάμων, νοσηλευομένων ασθενών της κλινικής, οι οποίοι θάλαμοι κυκλικά αλλάζουν.  Η προσέλευση και η εξέταση των διαβητικών ασθενών στο διαβητολογικό ιατρείο γίνεται με το σύστημα ραντεβού του νοσοκομείου.
Διενεργείται λήψη ιστορικού, κλινική εξέταση κατά συστήματα, διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων, θεραπευτική αγωγή και εισαγωγή όσων χρήζουν νοσηλείας με ταυτόχρονη καταχώριση στα αρχεία των εξωτερικών ιατρείων της κλινικής.  Σχεδόν κάθε φορά μετά το τέλος των ιατρείων γίνεται συζήτηση-προβληματισμοί δύσκολων περιστατικών με τον επιβλέποντα Διευθυντή της κλινικής, ο οποίος ενημερώνεται για την προσέλευση-εξέταση των ασθενών στο διαβητολογικό ιατρείο.

β) Ένα (1) Υπερτασιολογικό Εξωτερικό Ιατρείο το οποίο στελεχώνεται από δύο εξειδικευμένους ιατρούς στην υπέρταση, τον κύριο Γρηγόριο Φωτιάδη και τον κύριο Παναγιώτη Ψάρρη, υπό την επίβλεψη του Συντονιστού Διευθυντού ο οποίος είναι εξιδεικευμένος στην υπέρταση.  Το ιατρείο λειτουργεί κάθε Τρίτη υπό την ευθύνη του κυρίου Γρηγορίου Φωτιάδη και κάθε Πέμπτη υπό την ευθύνη του κυρίου Παναγιώτη Ψάρρη.  Το σύστημα λειτουργίας του υπερτασιολογικού ιατρείου είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρθηκε στο διαβητολογικό ιατρείο.

γ) Ένα (1) ιατρείο Εσωτερικής Παθολογίας το οποίο εξετάζει ποικίλα προβλήματα Εσωτερικής Παθολογίας εξωτερικών ασθενών και ασθενών που νοσηλεύθηκαν στην κλινική κατόπιν ραντεβού.  Το ιατρείο αυτό στελεχώνεται κάθε Τρίτη από την κυρία Σοφία Ασπραγκάθου και κάθε Παρασκευή από την κυρία Ευγενία Γουρίδου, υπό την επίβλεψη πάντα του Διευθυντού της κλινικής.
Οι ανωτέρω ιατροί είναι ταυτόχρονα υπεύθυνοι συγκεκριμένων θαλάμων νοσηλευομένων ασθενών της κλινικής, οι οποίοι θάλαμοι κυκλικά αλλάζουν.

Προσωπικό

Η Α’ Παθολογική Κλινική στελεχώνεται από το κατωτέρω Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό :

Ιατρικό Προσωπικό

1) Συντονιστής Διευθυντής: Σπυρίδων Ο. Μπακατσέλος MD PhD

2) Διευθυντές ΕΣΥ :Νικόλαος Σάιλερ εξειδικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη
Γρηγόριος Φωτιάδης εξειδικευμένος στην Υπέρταση
Παναγιώτης Ψάρρης εξειδικευμένος στην Υπέρταση
Γεώργιος Δαμιανίδης εξιδεικευμένος στον Σακχαρώδη Διαβήτη

3) Επιμελητές ΕΣΥ : Ευγενία Γουρίδου επιμελήτρια Α’ εξειδικευμένη στη Μ.Ε.Θ
Σοφία Ασπραγκάθου επιμελήτρια Β’ εξειδικευμένη στη Μ.Ε.Θ

4) Ειδικευόμενοι
Εσωτερικής Παθολογίας : οκτώ (8)
Γενικής Ιατρικής : δύο έως τέσσερεις (2 – 4)

Αξίζει να σημειωθεί η υπέρβαση του Ιατρικού προσωπικού που, παρά το γεγονός της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού, ανταπεξέρχονται αξιοπρεπώς στα καθήκοντά τους και συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.  Επιπλέον οι ιατροί λόγω αυξημένου φόρτου εργασίας παραμένουν στην κλινική και πέραν του συμβατικού ωραρίου εργασίας των, παραμένοντας έως και 10-11 ώρες το 24ωρο.

Νοσηλευτικό Προσωπικό

Σύνολο νοσηλευτριών που είναι τοποθετημένες στην κλινική τη δεδομένη χρονική στιγμή : δεκατρείς (13)
Προϊσταμένη: μία (1)
Υπεύθυνη: μία (1)
Λοιπό νοσηλεύτριες : έντεκα (11)
Σπουδαστές/στριες νοσηλευτικής : τρείς (3)
Από τις έντεκα (11) υπάρχουσες νοσηλεύτριες μία (1) είναι αποσπασμένη για πέντε (5) χρόνια και μία (1) έχει εκπαιδευτική άδεια για ένα (1) χρόνο.
Αξίζει να σημειωθεί η υπέρβαση του Νοσηλευτικού προσωπικού στην εκτέλεση των καθηκόντων τους, που παρά το γεγονός της έλλειψης του απαραίτητου προσωπικού, ανταπεξέρχονται αξιοπρεπώς στα καθήκοντά τους και συμβάλουν στην εύρυθμη λειτουργία της κλινικής.

Υποδομή – Χώροι

Θάλαμοι – Αριθμός Κλινών
203 – 5
204 – 5
205 – 5
206 – 5
207 – 2
208 – 2
210 – 2
211 – 2
213 – 5
214 – 5

Η Κλινική έχει 38 πλήρως ανεπτυγμένες κλίνες που κατανέμονται ως εξής:

• Μονόκλινα δωμάτια: 0
• Δίκλινα δωμάτια: 4
• Τρίκλινα δωμάτια: 0
• Πεντάκλινα : 6
• Εξάκλινα : 0

Οι θάλαμοι 207, 208 ενίοτε μετατρέπονται σε μονόκλινους εφόσον αυτό απαιτηθεί, οι θάλαμοι 210 και 211 χαρακτηρίζονται ως θάλαμοι αυξημένης φροντίδας, όπου νοσηλεύονται βαρέως πάσχοντες ασθενείς.

Διαθέτει τους εξής χώρους-γραφεία:

• Γραφείο Διευθυντού:1
• Γραφείο ειδικών ιατρών διαφόρων βαθμίδων:1
• Γραφείο ειδικευομένων ιατρών:1
• Εξεταστήριο ασθενών : 1,
• Γραφείο Προϊσταμένης:1
• Γραφείο υποδοχής ασθενών:1
• Χώρος προετοιμασίας νοσηλείας/φαρμακείου: 1
• Χώρος- αποδυτήρια νοσηλευτικού προσωπικού:1
• Αποθηκευτικός χώρος αναλωσίμων υλικών : 1
• Αποθηκευτικός χώρος γενικής χρήσης (σκοραμίδες κλπ) : 1
• Αποθηκευτικός χώρος γενικού υλικού κλινικής : 1
• Χώρος διανομής φαγητού : 1

• Μια αίθουσα συσκέψεων – διδασκαλίας για τις επιστημονικές συγκεντρώσεις της Κλινικής και τα φροντιστηριακά μαθήματα ειδικευομένων.
• Ένα εφημερείο ειδικών
• Ένα εφημερείο ειδικευομένων.
• Τέλος, έχει στη διάθεσή της: 3 αίθουσες εξωτερικών ιατρείων στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. *

* Τις αίθουσες αυτές τις χρησιμοποιεί η Κλινική εκ περιτροπής με τη Β΄Παθολογική Κλινική ανάλογα της λειτουργίας των εξωτερικών της ιατρείων.

Η κλινική μας διαθέτει :
• Μηχανήματα-συσκευές για την παρακολούθηση των ασθενών και την αντιμετώπιση οξέων καταστάσεων (φορητά πιεσόμετρα, ηλεκτροκαρδιογράφο, σακχαρόμετρα, monitors, αντλίες κενού, οξύμετρο, απινιδωτής, σετ επείγουσας διασωλήνωσης-λαρυγγοσκόπιο-ambu κ.ά.)

Έργο

Στην Α’ Παθολογική Κλινική νοσηλεύονται και αντιμετωπίζονται ασθενείς με προβλήματα Εσωτερικής Παθολογίας που προσέρχονται στα τακτικά ιατρεία της κλινικής, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών κατά τις ημέρες της γενικής εφημερίας ή νοσηλεύονται ήδη σε άλλες μη παθολογικές κλινικές του Ιπποκράτειου νοσοκομείου.

Την επιστημονική υπευθυνότητα των περιστατικών της Κλινικής έχουν οι υπεύθυνοι ιατροί των θαλάμων μαζί με τους αντίστοιχους ειδικευόμενους, υπό την επίβλεψη και επιστημονική-διοικητική διεύθυνση του Συντονιστού Διευθυντού της κλινικής. Οι ειδικευόμενοι της Κλινικής παρακολουθούν και διεκπεραιώνουν από κοινού με τους ειδικούς ιατρούς, τους νοσηλευόμενους ασθενείς της Α’ Παθολογικής Κλινικής.

Ειδικότερα το κλινικό έργο περιλαμβάνει:

• Καθημερινή Επίσκεψη: γίνεται τμηματική (τμήματος του συνόλου των κλινών) επίσκεψη από τον Συντονιστή Διευθυντή μαζί με τους ειδικούς και ειδικευομένους ιατρούς της κλινικής.  Την επόμενη γενικής εφημερίας γίνεται μία γρήγορη επίσκεψη αξιολόγησης και αντιμετώπισης των πιο σοβαρών και επειγόντων περιστατικών από όλους τους ιατρούς, μαζί με τον Συντονιστή Διευθυντή σε όλες της κλίνες της κλινικής.

• Απογευματινή επίσκεψη : γίνεται μεταξύ 18.00 και 20.00 από τον εφημερεύοντα ειδικό και ειδικευόμενο ιατρό, παρά τα προβλήματα που δημιουργούνται από το σύστημα των εφημεριών ετοιμότητας στους ειδικούς ιατρούς λόγω οικονομικών προβλημάτων του Νοσοκομείου.

• Τις αργίες γίνεται πρωινή και απογευματινή επίσκεψη από τους εφημερεύοντες ειδικούς και ειδικευόμενους ιατρούς.

Τα ανωτέρω γίνονται με στόχο :
• 1.Την κλινική διάγνωση, την παρακλινική διερεύνηση, την θεραπευτική ή συντηρητική αντιμετώπιση και την συνολική φροντίδα των ασθενών της Α’ Παθολογικής που νοσηλεύονται στην κλινική ή παρακολουθούνται στα εξωτερικά ιατρεία της.
• 2. Την συμμετοχή της κλινικής στο σύστημα εφημεριών του Ε.Σ.Υ για την υποδοχή, διερεύνηση και αντιμετώπιση ασθενών με επείγοντα προβλήματα εσωτερικής Παθολογίας.
• 3.Την επιστημονική, εκπαιδευτική και επιμορφωτική κατάρτιση στην εσωτερική Παθολογία των ειδικών και ειδικευομένων ιατρών της Εσωτερικής Παθολογίας, Γενικής Ιατρικής, καθώς χορηγεί εκπαίδευση πλήρους απόκτησης τίτλου ειδικότητας στην Εσωτερική Παθολογία.  Επί πλέον δίνεται η δυνατότητα γενικότερης εκπαίδευσης σε όλες τις επί μέρους υποειδικότητες της Παθολογίας και ιδιαίτερα στα Μεταβολικά Νοσήματα, Υπέρταση και Νοσήματα Αθηρωμάτωσης.

Εκπαίδευση

Εκπαίδευση ειδικευομένων

Καθημερινά το πρωί διενεργείται ενημέρωση και συζήτηση για τα περιστατικά της Κλινικής, ανταλλαγή απόψεων, στο γραφείο ειδικευομένων για τους νοσηλευόμενους ασθενείς.
Μία φορά την εβδομάδα γίνεται παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού στην αίθουσα διδασκαλίας από ειδικευόμενο ιατρό συνεπικουρούμενο από τον ειδικό ιατρό του θαλάμου, με τη συμμετοχή όλων των ιατρών υπό την επίβλεψη του Συντονιστού Διευθυντού.
Μία φορά την εβδομάδα υπάρχει παρουσίαση από ειδικό ιατρό στην αίθουσα διδασκαλίας θέματος εσωτερικής παθολογίας, βασιζόμενη στην τρέχουσα βιβλιογραφία.
Μία φορά την εβδομάδα πραγματοποιείται βιβλιογραφική ενημέρωση από έγκριτα ελληνικά και ξένα περιοδικά (Nejm,Lancet,Jama,BMJ,Diabetes Care,Diabetes,Circulation,κλπ.) από τους ειδικευόμενους, υπό την επίβλεψη ειδικού ιατρού.
Σημειώνεται ότι καθημερινά κατά την διάρκεια της επίσκεψης του Συντονιστού Διευθυντού γίνεται ευρεία συζήτηση τών περιστατικών με ιδιαίτερη έμφαση τη διαφορική διάγνωση και θεραπεία με στόχο την εκπαίδευση των ειδικευομένων ιατρών και όχι μόνο.
Καθημερινά οι ειδικευόμενοι ιατροί ασκούνται στις ιατρικές πράξεις με φλεβοκεντήσεις, καθετηριασμούς φλεβών και αρτηριών, παρακεντήσεις υπεζωκότα, περιτοναίου, ήπατος, μετρήσεις κεντρικής φλεβικής πίεσης, διασωλήνωση, τοποθετήσεις ρινογαστρικών και ουροδόχου κύστης καθετήρων, υπό την επίβλεψη πάντοτε ειδικού ιατρού.
Ως αναφέρθηκε η Α’Παθολογική Κλινική διαθέτει τρείς (3) εξειδικευμένους ιατρούς στον Σακχαρώδη Διαβήτη (κ.κ Μπακατσέλος,Σάιλερ,Δαμιανίδης), τρείς (3) εξειδικευμένους στην Υπέρταση (κ.κ Μπακατσέλος,Φωτιάδης,Ψάρρης), ένα (1) εξειδικευμένο στην Παχυσαρκία και στα Λιπίδια (κ.Μπακατσέλος), δύο (2) εξειδικευμένους στην Εντατικολογία (κ.κ Γουρίδου,Ασπραγκάθου) και ως έκ τούτου δίνεται η δυνατότητα καλύτερης αντιμετώπισης ασθενών με προβλήματα Μεταβολισμού, Υπέρτασης, Αθηρωμάτωσης (καρδιολογικά,αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια,περιφερικής αγγειοπάθειας-καρωτιδοπάθειας) καθώς και καλύτερης ιατρικής παρέμβασης σε επείγουσες και κριτικές για τους ασθενείς καταστάσεις.  Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους ειδικευόμενους ιατρούς επιπλέον εκπαίδευσης στα ανωτέρω νοσήματα.
Τέλος ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ειδικευομένων με την εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες αλλά και των ειδικών ιατρών.

Εκπαίδευση Νοσηλευτριών/τών

Το Ιατρικό προσωπικό της κλινικής μετέχει με τη μορφή στρογγυλών στρογγυλών τραπεζών στην εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού και στη δια βίου συνεχή μάθηση.

Επείγοντα Εξωτερικά Ιατρεία (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Τ.Ε.Π)

Η Α’ Παθολογική κλινική εφημερεύει 4 με 5 φορές το μήνα για επείγοντα παθολογικά περιστατικά, στελεχώνεται με 2 ειδικούς και 3 ειδικευόμενους ιατρούς στην 24ωρη εφημερία.  Η γενική εφημερία αρχίζει στις 08.00πμ και τελειώνει στις 08.00πμ της επομένης ημέρας.  Κατά την διάρκειά της γίνεται υποδοχή και αντιμετώπιση κάθε επείγοντος παθολογικού περιστατικού.  Παρέχεται πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας όπου απαιτείται και γίνεται εισαγωγή και αντιμετώπιση των ασθενών, όποτε κρίνεται αναγκαίο.
Επίσης στα πλαίσια διασυνδεόμενων κλινικών εξυπηρετεί την Οφθαλμολογική, την ΩΡΛ, την Ουρολογική κλινική.
Τα προγράμματα εφημεριών, ημέρες και ώρες εργασίας και αντίστοιχης αργίας, διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε επικρατούσες συνθήκες στο νοσοκομείο.

Aπογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Σύμφωνα με τον νέο νόμο για την ολοήμερη λειτουργία των νοσοκομείων και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών, λειτουργούν τα παρακάτω Απογευματινά Παθολογικά Ιατρεία, έναντι πληρωμής προς το Νοσοκομείο. Υπάρχει δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακών εξετάσεων, καθώς και έκτακτης εισαγωγής στην κλινική όταν αυτό χρήζει.
Απογευματινά εξωτερικά ιατρεία κάνουν ο Συντονιστής Διευθυντής της Κλινικής κ Σπυρίδων Μπακατσέλος και ο Διευθυντής Ε.Σ.Υ κος Νικόλαος Σάιλερ και πραγματοποιούνται στο Γ’ κτίριο.
Η γραμματεία των απογευματινών ιατρείων λειτουργεί στο ισόγειο του Α’ κτιρίου του Νοσοκομείου.

Γενικά

Τηρούμενα στοιχεία

Τα έγγραφα της Κλινικής (γνωματεύσεις, φάκελοι ασθενών κλπ.) και η υπόλοιπη αλληλογραφία διεκπεραιώνονται από τους αντίστοιχους υπεύθυνους ιατρούς και εγκρίνονται-προσυπογράφονται από τον Συντονιστή Διευθυντή της κλινικής.

Διάφορα θέματα

1. Διαδικασία χρήσης κλινών από άλλες ειδικότητες

Στην Α’Παθολογική Κλινική έξι (6) εκ των κλινών διατίθενται προς χρήση στην Ενδοκρινολογική Μονάδα, η οποία ανήκει στην Α΄Παθολογική, αλλά διοικητικά είναι ανεξάρτητη.

2. Διαδικασία χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού η Α’ Παθολογική είναι αρωγός στην προσπάθεια αυτή, χορηγώντας εκπαιδευτική άδεια για συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες.

3. Συνταγογράφηση

Η συνταγογράφηση φαρμακευτικών σκευασμάτων πραγματοποιείται από τους ειδικούς ιατρούς και ειδικευομένους υπό την καθοδήγηση των ειδικών ιατρών στην κλινική και στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία.

4. Διαχείριση παραπεμπτικών ασθενών από άλλες κλινικές

Η Α’Παθολογική κλινική διαχειρίζεται συμβουλευτικά ασθενείς κλινικών όπως ΩΡΛ, Ουρολογική, Οφθαλμολογική κατόπιν ζήτησης των ιατρών των αντιστοίχων κλινικών.

5. Διακομιδή ασθενών μεταξύ τμημάτων των Νοσοκομείων και εκτός Νοσοκομείου

Σε περίπτωση που η νόσος ξεπερνά τα πλαίσια του Παθολογικού Τομέα τότε ο ασθενής θα διακομισθεί σε αντίστοιχη κλινική/ειδικότητα σύμφωνα με την πάθηση του.  Στην περίπτωση που εργαστηριακός/απεικονιστικός/επεμβατικός έλεγχος δεν διενεργείται στο Ιπποκράτειο, τότε θα διακομισθεί με συνεννόηση σε άλλο νοσοκομείο.

6. Παραλαβή παράδοση ασθενών

Η δε παραλαβή/παράδοση των ασθενών από άλλα τμήματα τόσο του νοσοκομείου όσο και από άλλα νοσοκομεία γίνεται πάντοτε κατόπιν συνεννόησης με τους ειδικούς ιατρούς της κλινικής μας.

7. Προτεινόμενο ωράριο επίσκεψης ασθενών

Το ωράριο επίσκεψης των ασθενών γίνεται αποκλειστικά μεταξύ των ωρών 16.00-18.00 όλες τις ημέρες της εβδομάδος.  Στην κλίνη του ασθενή παραμένει συνοδός μόνο εφόσον χρειάζεται και πάντα κατόπιν υποδείξεως των θεραπόντων ιατρών του θαλάμου.

8. Ενημέρωση συγγενών (ωράριο-υπεύθυνος)

Η ενημέρωση των συγγενών/συνοδών των ασθενών γίνεται αποκλειστικά από τους θεράποντες ιατρούς ανά θάλαμο και από τον Συντονιστή Διευθυντή αναλόγως της περίπτωσης μετά τις 14.00μμ και μόνο μετά το πέρας της επισκέψεως.