Διαμόρφωση Τράπεζας Αίματος

friends-1027840_640ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ

Οι κύριοι σκοποί της δημιουργίας ενός Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών είναι:

Η δημιουργία παρακαταθήκης αίματος για την κάλυψη των αναγκών των μελών του συλλόγου

  • Η άμεση κάλυψη των αναγκών σε αίμα των μελών του συλλόγου καθώς υπάρχει συνεχής επικοινωνία του υπευθύνου του συλλόγου με την υπηρεσία Αιμοδοσίας του συνεργαζόμενου νοσοκομείου
  • Η ενίσχυση του πνεύματος αλληλεγγύης και εθελοντικής προσφοράς μεταξύ των μελών του συλλόγου

Η διαδικασία είναι απλή:

Εκπρόσωπος του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών επικοινωνεί με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του νοσοκομείου που επιθυμεί να συνεργαστεί και δηλώνει την επωνυμία του συλλόγου και τα στοιχεία του υπευθύνου επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο).

  • Ακολουθεί η καταγραφή στα ηλεκτρονικά αρχεία της Νοσοκομειακής Υπηρεσίας Αιμοδοσίας (από την υπηρεσία Αιμοδοσίας)
  • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών ( από τον υπεύθυνο του συλλόγου)

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω απαιτούμενων ενεργειών ξεκινά η συνεργασία με την Υπηρεσία Αιμοδοσίας του εκάστοτε νοσοκομείου.

Για κάθε αιμοδότη που δίνει αίμα για πρώτη φορά εκδίδεται η Κάρτα Εθελοντή Αιμοδότη, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος.

Σε περίπτωση που ο σύλλογος επιθυμεί τη διενέργεια αιμοληψιών σε χώρο εκτός νοσοκομείου, τότε ο χώρος αυτός θα πρέπει  να διαθέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές, όπως να είναι φωτεινός,  ή καλά φωτιζόμενος, καλά αεριζόμενος, με θέρμανση τον Χειμώνα και ψύξη το Καλοκαίρι, και το εμβαδόν του να είναι ανάλογο του αναμενόμενου αριθμού αιμοδοτών (θα πρέπει οπωσδήποτε να χωράει άνετα τουλάχιστον 4 σπαστές καρέκλες αιμοδοσίας, καθώς και να υπάρχει πρόβλεψη για τουλάχιστον δύο μεγάλα τραπέζια και μερικές απλές καρέκλες).

Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός χώρος, όπου θα παραμένουν οι αιμοδότες για λίγη ώρα μετά την αιμοδοσία  προκειμένου να καταναλώσουν, το προσφερόμενο από  την υπηρεσία αιμοδοσίας, ελαφρύ γεύμα (χυμός, μπισκότα).

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας και ευελπιστούμε σε μία επιτυχημένη συνεργασία

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2313312814, 2310846291

E-MAIL: aimodosia@ippokratio.gr