ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ  16/8/2022 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠAΡΑΣΚΕΥΗ 26/8/2022 ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ Γ΄ ΚΤΗΡΙΟ),  ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  2313312305