112/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΥΞΗ ΜΕΘ

ΑΔΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 112_2021 ΨΒΧΨ469067-86Η-1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ.Δ.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 30 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΑΦ 8 ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 19.920€ ΜΕ Φ.Π.Α., ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ.

Το Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ξενοδοχειακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής για την ανάπτυξη μονάδας ΜΕΘ Ενηλίκων 30 θέσεων και Μονάδας ΜΑΦ 8 θέσεων του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 19.920,00€ με Φ.Π.Α.,  μέσω της δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι την 24η/09/2021 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11:00΄ π.μ, στο Γραφείο Προμηθειών,

πληροφορίες κ Ε.Παπαδοπούλου, τηλ.2313312284

        Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

         ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 21/2/2022

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝ.
August 2022
M T W T F S S
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
ΠΡΟΣΦΑΤΑ