ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 109/2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΤΕΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 109_2021

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 31/12/2021