ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ (Ν.Ε.Λ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ (2) ΔΥΟ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛ. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΛ.pdf