ΛΑΜΠΑ UV

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14//09/20
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΛΑΜΠΑ UV
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Κων/πόλεως 49
Τ.Κ.:54642
Πληροφορίες : Τριανταφυλλίδης Γ.
Τηλέφωνο:231331 2841
Fαχ : 2313312848

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : ΛΑΜΠΑ UV

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια δύο (2)τεμ. Λαμπών αποστείρωσης υπεριώδους ακτινοβολίας με τα παρακάτω χαρακτηριστικά HNS 15w OFR(osram), διάστασης 438mm για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου (τιμή μονάδος).

Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τετάρτη 16/09/20 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τριανταφυλλίδης Γεώργιος