ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ART 949

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη 14/09/20
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
« ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ »

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση:Κων/πόλεως 49
Τ.Κ.:54642
Πληροφορίες : Τίτιλας Γ.
Τηλέφωνο:231331 2293
Fαχ : 2310869879

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ : ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ΜΕΓΑΛΑ ART 949

Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προβεί στην προμήθεια τριάντα (30) τεμ. λαμπάκια λαρυγγοσκοπίου μεγάλα ART 949 για την κάλυψη των αναγκών του ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ Γ ΚΤΙΡΙΟ
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν έως και την Τετάρτη16/09/20 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ ART ΜΕΓΑΛΑ 949