ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Ν.Θ. “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ_28-5-2020.pdf

(Απόφαση Διοικητή με αριθμ. 913 / 28.5.2020)