ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 11-5-2020 – ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ

Η Διοίκηση του Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», στο πλαίσιο της σταδιακής επαναλειτουργίας και επαναπρογραμματισμού των Τακτικών Εξωτερικών  Ιατρείων του και με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του Ε.Ο.Δ.Υ., της Διεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας και της Επιτροπής Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, ανακοινώνει την επανέναρξη λειτουργίας τους.

Η προσέλευση στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία θα γίνεται κατόπιν ραντεβού και θα τηρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις προστασίας από τον νέο κορονοϊό, ενδεικτικά αναφέρονται: είσοδος ασθενούς στον χώρο του Νοσοκομείου δέκα (10) λεπτά πριν το ραντεβού, ασφαλής χρονική απόσταση μεταξύ δυο διαδοχικών ραντεβού, προσέλευση ασθενούς χωρίς συνοδό, όταν το επιτρέπει η κατάστασή του, χρήση απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας, τήρηση κανόνων κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Ν. Ταρασίδης
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο