ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-03-2020

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Ιπποκράτειο και λόγω της ανάγκης εφαρμογής των μέτρων ελέγχου για τον περιορισμό της διασποράς του Covid-19, αναστέλλεται από Τρίτη 17 Μαρτίου 2020 και για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, η λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων του Παθολογικού, Χειρουργικού και Ψυχιατρικού Τομέα του Νοσοκομείου.

Από την παρούσα εξαιρούνται:

  • Οι ασθενείς που λαμβάνουν βιολογικούς παράγοντες, χημειοθεραπευτικά και λοιπές ειδικές θεραπείες (αιμορροφιλικοί κλπ).
  • Ασθενείς προσφάτως νοσηλευθέντες με έμφραγμα μυοκαρδίου ή Καρδιακή Ανεπάρκεια για τους οποίους συνεστήθη άμεσος επανέλεγχος.
  • Ασθενείς προσφάτως χειρουργηθέντες όλων των ειδικοτήτων προς επανεξέταση ή ασθενείς που παρουσιάζουν μετεγχειρητικά προβλήματα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18-3-2020