ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 540 ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4 ΜΕ ΚΟΥΜΠΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΑΚΕΛΩΝ Α4

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμμετέχουν με κλειστές προσφορές για την εν λόγω προμήθεια, μέσα στις οποίες θα υπάρχει και δείγμα του ανωτέρω είδους, μέχρι την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019, και ώρα 10:00 π.μ.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου