ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΥ GENERAL ELECTRIC

ΚΑΛΩΔΙΟ ΗΚΓ GENERAL