1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2019

1ο Συνέδριο Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2019

«Ρεαλιστικές δράσεις & εφικτές λύσεις στη σύγχρονη πραγματικότητα»

13, 14 & 15 Δεκεμβρίου 2019

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Poster