ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΓΑΛΑ

11-1-2019_ EREYNA AGORAS GIA PAIDIKA GALATA (Κ.ΕΙΔΟΥΣ 10017 ΓΑΛΑ ΥΠΕΡΘΕΡΜΙΔΙΚΟ)

 

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ” ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. 1703/11-1-2019 αιτήματος του Προϊστάμενου του Τμήματος Διατροφής, διενεργεί έρευνα αγοράς για την προμήθεια παιδικού γάλατος, όπως ακριβώς αναγράφεται στην παραπάνω αναρτημένη έρευνα αγοράς.

Παρακαλούμε τις εταιρείες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σ΄ αυτήν, να υποβάλλουν προσφορά, στην οποία να αναγράφεται η τιμή τεμαχίου, (η οποία να είναι σύμφωνη με την τιμή του Παρατηρητηρίου αν υπάρχει, σε διαφορετική περίπτωση μαζί με την προσφορά να υποβληθούν πρόσφατα τιμολόγια πώλησης του είδους), στο Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου, μέχρι τις 17-1-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00μ.μ. Πληροφορίες: Τ. Κυρίτση, τηλ. 231331 2232, φαξ 2310 830359.

                        Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ  ΤΟΥ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

                            ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

 

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 18/3/2019