ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER 18G ΜΗΚΟΥΣ 7CM ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΣΥΡΜΑ 0,035 ΙΝ ΜΗΚΟΣ 10CM

3645 ΒΕΛΟΝΕΣ ΤΥΠΟΥ SELDINGER

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 28/12/2018