ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 30-11-2018

Το Οφθαλμολογικό Τμήμα του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο», σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης, διοργανώνουν μια σειρά δράσεων στο πλαίσιο της εξωστρέφειας και συνεργατικότητας με την τοπική κοινότητα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των προβλημάτων όρασης.

Η “Ημέρα Ελεύθερης Δωρεάν Εξέτασης πασχόντων από Διαβήτη και Γλαύκωμα” θα είναι η πρώτη δράση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου 2018, από τις 09:00πμ έως τη 13:30μμ στους χώρους  του Οφθαλμολογικού Τμήματος (Γ’ κτίριο – 1ος όροφος) του Νοσοκομείου.

Την οφθαλμολογική εξέταση θα πραγματοποιήσουν ο Δημήτριος Μπαλατσούκας, Δ/ντής του Οφθαλμολογικού Τμήματος, η Ευγενία Κανονίδου, Επιμελήτρια Α’ Οφθαλμολογίας, η Έβελιν Κούλαλη, Επιμελήτρια Α’ και ο Ιωάννης Τζαμίχας, Επιμελητής Β’.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τα τριάντα (30) άτομα που θα εξεταστούν. Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού: 2310 89 2834.