ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ