ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 24-05-2018

Στις 29.5.2018 εγκαινιάζουμε την έναρξη λειτουργίας του Ψυχιατρικού Τμήματος του Γ.Ν.Θ. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», προσβλέποντας στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε ασθενείς χρήζοντες ψυχιατρικής νοσηλείας και επιδιώκοντας την άρτια λειτουργία ενός δημόσιου κλινικού περιβάλλοντος ψυχιατρικής φροντίδας.

Το νεοσυσταθέν Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου μας στελεχώνεται με ανθρώπινο δυναμικό το οποίο διαθέτει γνωστική επάρκεια, ώστε να προβεί στον κατάλληλο θεραπευτικό σχεδιασμό, στην παρακολούθηση και εκτίμηση των ψυχολογικών και σωματικών αναγκών των ασθενών, καθώς και στην πρόληψη απρόβλεπτων επειγουσών καταστάσεων.

Η δυναμικότητα του Τμήματος ανέρχεται σε δώδεκα κλίνες και ο χώρος στον οποίο αυτές αναπτύσσονται πληροί το σύνολο των απαιτήσεων και προδιαγραφών λειτουργίας μιας ψυχιατρικής κλινικής, αξιοποιώντας και αναβαθμίζοντας την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή και τις επί συνόλου παροχές υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου μας.