ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

“Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Έργου με  ειδικό ιατρό Χειρουργικής με γνωστικό αντικείμενο την μεταμόσχευση  συμπαγών οργάνων και χειρουργική ήπατος-πάγκρεος και χοληφόρων, με  καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών, για παρεχόμενες υπηρεσίες  στη Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης  “ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ”.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6ΡΤ5469067-ΚΦ4