ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 16-05-2018

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επανόδου και επαναλειτουργίας της Δερματολογικής Κλινικής ΑΠΘ και του Δερματολογικού Τμήματος ΕΣΥ, στους χώρους του Νοσοκομείου Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης (τον Απρίλιο 2017), η εν λόγω Κλινική και το Τμήμα εντάχθηκαν από 1η Μαΐου 2018 στο πρόγραμμα γενικών εφημεριών του Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο, με διάρκεια εφημέρευσης από 08:00πμ έως 20:00μμ.

Δελτίο Τύπου για εφημερίες Δερματολογικού