ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 19-04-2018

Αναγνωρίζοντας τη συνάφεια της εξέλιξης της Ιατρικής με την ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική, σε ασθενείς υψηλού εγχειρητικού κινδύνου, καθώς και τα μετεγχειρητικά της οφέλη, πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στο Αγγειοχειρουργικό Τμήμα της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», Διαδερμική Αρτηριο-Φλεβική επικοινωνία σε αιμοκαθαιρόμενο ασθενή.

 

Στο Χειρουργικό Τμήμα της ίδιας Κλινικής, στις 2 Απριλίου 2018, διενεργήθηκε η πρώτη, στο Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο», λαπαροσκοπική σπληνεκτομή σε αιματολογικό ασθενή. Αυξάνοντας το εύρος της ελάχιστα επεμβατικής Χειρουργικής, το τελευταίο χρονικό διάστημα διεξήχθησαν, στο ίδιο Τμήμα, η δεύτερη λαπαροσκοπική γαστρεκτομή και η τρίτη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή.

 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Αγγειοχειρουργικό Τμήμα της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής έλαβε το δεύτερο βραβείο για την εργασία που παρουσίασε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγγειοχειρουργικής (16-18/03/2018),

 

όπως ανάλογο βραβείο απέσπασε και το Χειρουργικό Τμήμα της Ε’ Χειρουργικής Κλινικής, σε συνεργασία με την Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου στο 33ο Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο (22-24/03/2018).