ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 4ΗΣ ΥΠΕ- ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ-ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

Απόφαση 46220 προκήρυξης Εκλογών για το Πειθαρχικό Συμβ. Ιατρών (τροποποίηση)

Απόφαση 46267

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ