« Προμήθεια και εγκατάσταση θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 01/06/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Κων/λεως 49
Τ.Κ. : 54642
Πληρ.: Τριανταφυλλίδης Γ.
Τηλ.: 231331 2851
Φαξ: 231331 2848

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΘΕΜΑ: « Προμήθεια και εγκατάσταση θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης »
Το Νοσοκομείο μας πρόκειται να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει θερμαντήρα ζεστού νερού χρήσης για τις ανάγκες της Γ΄ Πτέρυγας του κτιρίου Α΄ του Νοσοκομείου μας.
Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο01ιουν προμηθεια και εγκατασταση έως και την Τετάρτη 07-06-2017 στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν γνώση μετά από επιτόπιο έλεγχο.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Ζηνοβία Μπαρμπακυριάκου
Πολ. Μηχανικός