ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Η Διοίκηση και τo Aυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης του Γ.Ν.Θ «Ιπποκράτειο», χαιρετίζουν το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκπαιδευτικών, στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας, με κεντρικό ομιλητή τον Διευθυντή του Παιδοψυχιατρικού του ΓΝΘΙ, Βάϊο Νταφούλη.
Η εποχή μας σηματοδοτείται από ποικίλες αλλαγές που διαμορφώνουν ιδιαίτερες καινοτόμες και εξαιρετικά πολύπλοκες κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες. Στο νέο κοινωνικό ιστό που δημιουργείται και λόγω της πολιτισμικότητας, των οικονομικών μεταναστών, καθώς και των προσφύγων, το σχολείο ως ένα ζωντανό κύταρρο της κοινωνίας, καλείται να διαδραματίσει ένα δυναμικό ρόλο, προς όφελος των μαθητών κυρίως , θέτοντας τις βάσεις για ένα κοινωνικό, πολιτισμικό και εργασιακό περιβάλλον που θα σέβεται τον άνθρωπο και τις ανάγκες του.
Εδώ, ο σύγχρονος εκπαιδευτικός θα εκμαιεύσει τις ανάγκες των μαθητών και θα τις ενσωματώσει στο κοινωνικό σύνολο, σε μια εποχή όπου η πληροφορία και η ψηφιοποίηση παίζουν σημαντικό ρόλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες των μαθητών μας.
Εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις, καινοτομία, χρήση νέων τεχνολογιών, δημοκρατικές αξίες, ισονομία, δικαιοσύνη, αξιοκρατία, αποδοχή της διαφορετικότητας, σεβασμός στο περιβάλλον, θα πρέπει να πρωταγωνιστήσουν στην σχολική τάξη του σήμερα, ώστε κάθε μαθητής να αναπτύσσεται με ψυχοκοινωνικά ορθά δεδομένα, ώστε να φτιάξουμε μια κοινωνία πολιτών αύριο αξιοπρεπή και με προοπτική για το μέλλον όλων και κυρίως των παιδιών μας.