1η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2013

1η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2013

«Προσεγγίζοντας ρεαλιστικούς & μακροπρόθεσμους στόχους»

13 & 14 Δεκεμβρίου 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 1ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ