2η ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Γ.Ν.Θ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ 2014

2η Διημερίδα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ. Ιπποκρατείου 2014

«Επαναπροσδιορίζουμε το παρόν, επενδύουμε στο μέλλον»

19 & 20 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2ης ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ