ΕΡΕΥΝΑ 2811/2016 ΓΙΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ

 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ ΑΡ.49 ΤΚ 54642

 

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΤΗΛ. 2310892713

FAX. 2310892261

Θεσσαλονίκη  26/09/2016

 

ΠΛΗΡ.:  ΠΑΣΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ Νο 2811 / 2016

 

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε την προσφορά σας στο φαξ 2310 892261 και εως 28-09-2016 ώρα 11:00πμ για το είδος:

 

77237205+77237206 πλεγματα

 

Αναλυτικότερα :

 

2-7723720500         ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΠΟ 100Ο/Ο E-PTFE ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ):18X24CM.Η ΜΙΑ

ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1 MICRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

 

2-7723720600         ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ ΑΠΟ 100Ο/Ο E-PTFE ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ):26X34CM.Η ΜΙΑ

ΠΛΕΥΡΑ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ 1 MICRON ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Σημειώνεται :

 

Τα προσφερόμενα είδη πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαικών προτύπων και να

φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.

Πιστοποιητικά CE και τυποποιητικά έγγραφα (πχ EN ISO) θα ζητούνται κατά περίπτωση.

 

Στην προσφορά να αναγράφεται η πλήρη περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η ποσότητα ανά συσκευασία, η τιμή ανά

τεμάχιο καθώς και η κατηγορία ΦΠΑ. Η τιμή να είναι σύμφωνη με το παρατηρητήριο τιμών και να αναγράφεται ο αντίστοιχος

Κ.Α., και ο κωδικός εμπορίου και κωδικός ΕΚΑΠΤΥ του είδους.

Επίσης να μας γνωρίσετε το χρόνο παράδοσης του εν λόγω είδους. Σε περίπτωση που υπερβαίνει τις 5 εργάσιμες ημέρες δε

θα λαμβάνεται υπόψη η προσφορά.

 

Η ισχύς της προσφοράς σας να είναι για τρεις (3) μήνες.

 

ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ.

Η ανάρτηση αυτή θα δημοσιεύεται μέχρι τις 3/10/2016